Soạn giản lược bài cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Sơ đồ như sau:

Câu 2: Những từ ngữ có nghĩa rộng so với nghĩa của các từ ngữ ở mỗi nhóm trên là:

a. Chất đốt

b. Nghệ thuật

c. Thức ăn

d. Nhìn

e. Đánh

Câu 3: Các từ ngữ có nghĩa được bao hàm trong phạm vi nghĩa của mỗi từ ngữ trên là:

Từ ngữtừ ngữ có nghĩa được bao hàm
Xe cộxe máy, xe đạp, xe ô tô, xe điện...
Kim loạiđồng, nhôm, sắt, thép, vàng, bạc...
Hoa quảcam, lê, táo, mận, đào, ổi...
Họ hàngcô, chú, bác, cậu, mợ, dì, thím....
Mangkhiêng, vác, cầm, xách, ...

Câu 4: Những từ ngữ không thuộc phạm vi nghĩa của mỗi từ ngữ đã cho là:

a. Thuốc lào

b. Thủ quỹ

c. Bút điện

d. Hoa tai

Câu 5: Ba động từ cùng một phạm vi nghĩa là: khóc, nức nở, sụt sùi.

  • Khóc: nghĩa rộng
  • Nức nở, sụt sùi: nghĩa hẹp

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021