Soạn giản lược bài bố cục của văn bản

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài bố cục của văn bản giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Cách trình bày ý trong các đoạn trích là:

 • Đoạn a. Trình tự không gian từ xa đến gần
 • Đoạn b. Trình tự thời gian
 • Đoạn c. Từ khái quát đến cụ thể, từ cái đã biết đến cái chưa biết

Câu 2: Có thể trình bày về lòng thương mẹ của chú bé Hồng theo trình tự sau:

 • Tình thương mẹ của Hồng trong cuộc đối thoại với người cô
 • Tình yêu thương mẹ biểu hiện qua thái độ căm giận những cổ tục
 • Tâm trạng của Hồng khi ở trong lòng mẹ

Câu 3:

- Theo em, cách sắp trên chưa hợp lí

- Ta có thể sắp xếp lại như sau:

 • Giải thích câu tục ngữ:
  • Nghĩa đen và nghĩa bóng của vế đi một ngày đàng.
  • Nghĩa đen và nghĩa bóng của vế học một sàng khôn
 • Chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ:
  • Những người thường xuyên chịu khó hòa mình và đời sống sẽ nắm chắc tình tình, học hỏi được nhiều điều bổ ích.
  • Các vị lãnh tụ bôn ba tìm đường cứu nước
  • Trong thời kì đổi mới, nhờ giao lưu với nước ngoài, ta học tập được nhiều công nghệ tiên tiến của thế giới.

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021