Soạn giản lược bài tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

  • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Hai văn bản này là văn bản thuyết minh vì:

  • Văn bản a: thuyết minh về khởi nghĩ Nông Văn Vân (1833 - 1835) -> cung cấp kiến thức lịch sử, người thật, việc thật.
  • Văn bản b: Thuyết minh về con giun đất -> cung cấp kiến thức khoa học sinh vật.

Câu 2:

  • Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000 thuộc loại văn bản nghị luận có sử dụng yếu tố thuyết minh.
  • Nội dung phần thuyết minh trong văn bản này có tác dụng: Nêu rõ tác hại của bao bì ni lông để những kiến nghị về chủ đề một ngày không dùng bao bì ni lông thuyết phục hơn.

Câu 3: Các văn bản khác như tự sự, nghị luận, biểu cảm, miêu tả đều cần yếu tố thuyết minh vì:

  • Văn bản tự sự : Thuyết minh làm cho văn bản tự sự trở nên sinh động.
  • Văn bản miêu tả: Thuyết minh làm cho hình ảnh miêu tả nổi bật hơn.
  • Văn bản biểu cảm : Thuyết minh làm cho bài văn biểu cảm thêm sinh động và sâu sắc.
  • Văn bản nghị luận: Thuyết minh làm cho vấn đề nghị luận, luận điểm thuyết phục hơn.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021