Soạn giản lược bài phương pháp thuyết minh

 • 1 Đánh giá

Soạn văn 8 bài phương pháp thuyết minh giản lược nhất. Bài soạn theo tiêu chí: đơn giản nhất, lược bỏ những phần không cần thiết. Học sinh sẽ soạn bài nhanh, nắm tốt ý chính. Từ đó giúp em tư duy và đa dạng ngôn từ khi cần diễn giải. Kéo xuống dưới để xem nội dung bài soạn.

Phần luyện tập

Câu 1: Phạm vi tìm hiểu vấn đề thể hiện trong bài là:

 • Kiến thức của một bác sĩ
 • Kiến thức của người quan sát đời sống xã hội
 • Kiến thức của một người có tâm huyết với những vấn đề xã hội bức xúc.

Câu 2: Bài viết đã sử dụng những phương pháp thuyết minh:

 • Phương pháp so sánh:
  • Ôn dịch thuốc lá với bệnh dịch khác
  • Tác hại của thuốc la với giặc gặm nhấm
 • Phương pháp phân loại, phân tích:
  • Tác hại đối với người hút, người bên cạnh
  • Tác hại nhân cách và cách phòng chống
 • Phương pháp liệt kê
  • Tác hại của thuốc lá đối với người hút
  • Tác hại của thuốc lá đối với người bên cạnh
 • Phương pháp dùng số liệu và nêu ví dụ (ở Bỉ....)

Câu 3:

- Thuyết minh đòi hỏi kiến thức: địa lí, lịch sử, khoa học quân sự và đời sống xã hội.

- Phương pháp thuyết minh của bài gồm:

 • Nêu định nghĩa: Ngã ba Đồng Lộc là...
 • Phân loại, phân tích:
  • Giới thiệu tập thể 10 cô gái anh hùng
  • Giới thiệu về nữ anh hùng La Thị Tám
 • Nêu số liệu:
  • 20km... 44 trọng điểm
  • 2057 trận bom
  • 18 lần đánh phá

Câu 4: Sự phân loại của lớp trưởng là hợp lý vì chỉ có 3 nguyên nhân dẫn tới việc học yếu trong lớp:

 • Ham chơi nên học yếu
 • Gia đình khó khăn, thường bỏ học, đến lớp chậm nên học yếu.
 • Kiến thức yếu, tiếp thu chậm nên học yếu.

=> Từ đó, chốt vấn đề bằng việc nêu ra ý tưởng giúp đỡ các bạn học yếu.


 • 3 lượt xem