Soạn văn bài: Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

  • 1 Đánh giá

Thuyết minh cần rõ ràng, mạch lạc các đặc điểm, giá trị, quá trình hình thành đối tượng thuyết minh. Cần vận dụng yếu tố miêu tả làm cho đối tượng hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm, dễ nhận. KhoaHoc sẽ tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi của bài. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

  • Thuyết minh cần rõ ràng, mạch lạc các đặc điểm, giá trị, quá trình hình thành đối tượng thuyết minh.
  • Cần vận dụng yếu tố miêu tả làm cho đối tượng hiện lên cụ thể, gần gũi, dễ cảm, dễ nhận.
  • Miêu tả chỉ đóng vai trò hỗ trợ.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (Trang 28 – SGK) Hãy vận dụng yếu tố miêu tả trong việc giới thiệu.

  • Con trâu ở làng quê Việt Nam (hình ảnh con trâu trên đồng ruộng, làng quê Việt Nam).
  • Con trâu trong công việc làm ruộng (sớm hôm gắn bó với người nông dân).
  • Con trâu trong một số lễ hội.
  • Con trâu với tuổi thơ ở nông thôn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2 (Trang 28 – SGK) Viết một đoạn văn thuyết minh có sử dụng yếu tố miêu tả đối với một trong các ý nêu trên (Chú ý sử dụng những câu tục ngữ, ca dao về trâu vào bài cho thích hợp và sinh động).

=> Xem hướng dẫn giải


  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021