Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về chủ đề "Bảo về nguồn nước"

  • 1 Đánh giá

5/ Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về chủ đề "Bảo về nguồn nước"

Bài làm:

Để sưu tầm tranh ảnh, thông tin về chủ đề "Bảo về nguồn nước", các bạn có thể tìm kiếm trên google với từ khóa "bảo vệ nguồn nước"

Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về chủ đề "Bảo về nguồn nước"

* Một số thông tin về chủ đề bảo vệ nguồn nước:

  • Ngày Nước thế giới (22/3) năm nay có chủ đề là “Giá trị của nước”, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của tài nguyên nước; giá trị của nước về mặt kinh tế, văn hóa và xã hội; giải pháp hiệu quả để bảo vệ nguồn nước trước các áp lực do gia tăng dân số, phát triển công nghiệp, nông nghiệp và biến đổi khí hậu.
  • Hiện nay, tại nhiều quốc gia, nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới, nhu cầu về nước sạch và các điều kiện vệ sinh môi trường của người dân chưa được đáp ứng đầy đủ do bị hạn chế trong việc tiếp cận với nguồn nước sạch và hạ tầng nguồn nước. Vì vậy, nước có ý nghĩa và vai trò vô cùng quan trọng. Trong các hộ gia đình, trường học hay nơi làm việc, nước có thể mang ý nghĩa về mặt sức khỏe, vệ sinh và quyết định năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Với thiên nhiên, nước mang ý nghĩa cho sự hòa bình, hòa hợp và bảo tồn, phát triển.
  • Hiện nay, tài nguyên nước đang bị đe dọa nghiêm trọng do dân số tăng nhanh, nhu cầu càng ngày càng lớn cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước thế giới năm 2021:

  • Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá tri văn hoá và phát triển kinh tế bền vững.
  • Nước là tài nguyên quý giá! Hãy sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả.
  • Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
  • Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.
  • Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 kết nối tri thức