Tại sao lao động trong các ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển chiếm tỉ lệ thấp?

  • 1 Đánh giá

Câu hỏi: Tại sao lao động trong các ngành dịch vụ ở các nước đang phát triển chiếm tỉ lệ thấp?

Bài làm:

Lao động trong các ngành dịch vụ ở nước đang phát triển chiếm tỉ lệ thấp vì:

  • Trình độ phát triển kinh tế và năng xuất lao động xã hội thấp
  • Ảnh hưởng cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật đến các nước này còn yếu.
  • Trình độ đô thị hóa thấp, mạng lười thành phố kém phát triển, tỉ lệ dân thành thị còn thấp.
  • Mức sống của nhân dân các nước này còn thấp.
  • 108 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa lí 12