Tại sao và những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 157 sgk Sinh học 11

Tại sao vào những ngày mùa đông cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thể sinh trưởng và phát triển bình thường.

Bài làm:

Vào những ngày mùa đông, ta cần cho gia súc non ăn nhiều hơn để chúng có thêm sinh trưởng, phát triển bình thường vì:

  • Chúng là động vật hằng nhiệt. Đối với động vật hằng nhiệt, khi nhiệt độ môi trường xuống thấp (trời rét), do thân nhiệt cao hơn so với nhiệt độ môi trường nên động vật mất rất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh.
  • Để bù lại số nhiệt lượng đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnh được tăng cường, quá trình chuyên hóa của tế bào tăng lên, các chất bị ôxi hóa nhiều hơn
  • Nếu không được ăn đầy đủ đế bù lại các chất bị ôxi hóa (tăng khẩu phần ăn so với các ngày bình thường) động vật sẽ bị sút cân và dễ mắc bệnh, thậm chí có thế chết. Tuy nhiên, vào những ngày trời rét, nếu được ăn uống đầy đủ động vật sẽ tăng cân do cơ thể tăng cường chuyển hóa và tích lũy các chất dự trữ đế chống rét.
  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021