Tại sao về mùa đông trên cánh đồng khi giữ ấm cho trâu bò người ta thường chọn vải sẫm màu?

  • 1 Đánh giá

3. Tại sao về mùa đông trên cánh đồng khi giữ ấm cho trâu bò người ta thường chọn vải sẫm màu?

Bài làm:

Mùa đông, vải sẫm màu sẽ hấp thụ được nhiệt tốt hơn làm cho cơ thể động vật giữ nhiệt, ấm hơn.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 9