Theo em, có thể giải thích thế nào hiện tượng hình nhân đặt trên xe của Tổ Xung Chi luôn chỉ hướng Nam ?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 59 - SGK vật lí 9

Theo em, có thể giải thích thế nào hiện tượng hình nhân đặt trên xe của Tổ Xung Chi luôn chỉ hướng Nam ?

Bài làm:

Có thể trên tay hình nhân đặt một thanh nam châm nên tay hình nhân luôn chỉ hướng Nam.

  • 57 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021