Theo em, Vân có quyền tham gia đóng góp ý kiến không? Vì sao? Vân có thể tham gia đóng góp ý kiến bằng cách nào?

  • 1 Đánh giá

4. Xác định ai có quyền

Tình huống 1: Trang 79 sgk

Câu hỏi:

  • Theo em, Vân có quyền tham gia đóng góp ý kiến không? Vì sao?
  • Vân có thể tham gia đóng góp ý kiến bằng cách nào?

Bài làm:

Bạn Vân có quyền tham gia đóng góp ý kiến của mình vì bạn Vân cũng là một công dân của phường/ xã đó. Do đó, bạn Vân cũng có quyền đóng góp quản lí nhà nước, quản lí xã hội.

Nếu muốn đóng góp ý kiến, bạn Vân có thể đóng góp ý kiến trực tiếp ở buổi tổng kết ở phần "ý kiến của người dân" hoặc bạn có thể đóng góp ý kiến bằng cách gửi thư vào hòm thư của phường/ xã.

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm GDCD VNEN 9