Thí nghiệm 3. Âm thanh truyền đến tai người nghe qua những môi trường nào?

  • 1 Đánh giá

* Thí nghiệm 3 (SGK KHTN trang 101)

Âm thanh truyền đến tai người nghe qua những môi trường nào?

Bài làm:

Âm thanh truyền đến tai người nghe qua nhũng môi trường: chất lỏng (nước), chất rắn (cốc), không khí.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021