Tìm các trường từ vựng của mỗi từ sau đây: lưới, lạnh, tấn công

 • 1 Đánh giá

Câu 5 (Trang 23 – SGK) Tìm các trường từ vựng của mỗi từ sau đây: lưới, lạnh, tấn công.

Bài làm:

 • Lưới:
  • Vó, chài, lưới bẫy chim... (trường đồ dùng đánh bắt chim, cá);
  • sa lưới mật thám, lưới phục kích, lưới phòng không,... (trường tổ chức vây bắt)
  • đá thủng lưới, lưới phục kích…(trường tấn công)
 • Lạnh:
  • lạnh cóng, lạnh giá, lạnh buốt, lạnh lèo...(trường thời tiết)
  • lạnh lùng, lạnh nhạt, mặt lạnh...(trường tình cảm, thái độ)
 • Tấn công:
  • tấn tới (trường chỉ chuyện học hành, làm ăn)
  • đợt tiến công (trường chỉ thế trong chiến trận, chiến dịch)

 • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ngữ văn 8 tập 1