Tìm hiểu thêm những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói về truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Tìm hiểu thêm những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói về truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta

Bài làm:

Những câu ca dao, thành ngữ, tục ngữ nói về truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta

  • Bầu ơi thương lấy bí cùng/ Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
  • Tôn sư trọng đạo
  • Uống nước nhớ nguồn
  • Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
  • Lá lành đùm lá rách
  • Nhiều điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước lại thương nhau cùng
  • Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ
  • Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần
  • 94 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021