Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người trong mỗi tranh

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Tìm từ ngữ chỉ nghề nghiệp của người trong mỗi tranh

Bài làm:

Thứ tự các nghề nghiệp từ trái sang phải, từ trên xuống dưới là:

1. Công nhân

2. Cảnh sát giao thông

3. Nông dân

4. Bác sĩ

5. Tài xế

6. Bán hàng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021