Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước

  • 1 Đánh giá

3. Bài tập: Ngâm một dây điện trở vào một bình cách nhiệt đựng 2 lít nước. Cho dòng điện chạy qua bình trong một thời gian, nhiệt độ nước trong bình tăng từ lên $80^0C$. Tính phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K

Bài làm:

Phần điện năng mà dòng điện đã truyền cho nước bằng phần nhiệt lượng để làm nước nóng lên.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021