Tổng hợp các câu hỏi cuối thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán Đề thi học kì 2

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Bộ câu hỏi cuối thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán

Tổng hợp các câu hỏi cuối thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Tổng hợp các câu hỏi cuối kì thi giữa học kì 2 và học kì 2 lớp 8 môn Toán của tất cả các trường THCS trên cả nước. Dưới đây là nội dung chính, các em cùng tham khảo nhé.

Câu 1: (MINH KHAI 2014) Cho (a + b + c )2 = a2 + b2 + c2a, b, c khác 0. Chứng minh rằng:

\frac{1}{a^{3}}+\frac{1}{b^{3}}+\frac{1}{c^{3}}=\frac{3}{a b c}

Câu 2: (XUÂN ĐNH 2018) Giải phương trình sau: 6x4 – 5x3 – 38x2 – 5x + 6 = 0

Câu 3: (XUÂN ƠNG 2018) Giải phương trình sau:

(x2 +1)2 + 3x(x2 +1) + 2x2 = 0

Câu 4: (MINH KHAI 2015) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 8x2 + 3 y2 - 8xy - 6 y + 21.

Câu 5: (MINH KHAI 2016) Giải phương trình x (4x -1)2 (2x -1) = 9 .

Câu 6: (MINH KHAI 2017) Giải và biện luận phương trình ẩn x theo tham số m

\frac{x+3}{x-1}=\frac{x+m}{x+1}

Câu 7: (MINH KHAI 2018) Tìm bốn số tự nhiên liên tiếp sao cho tổng các lập phương của ba số bằng lập phương của số thứ tư.

Câu 8: (MINH KHAI 2019) Giải và biện luận hệ phương trình sau theo tham số m

\frac{x+1}{x+2+m}=\frac{x-1}{x+2-m}

Câu 9: (NAM T LIÊM 2016) Giải phương trình x4 + 3x3 + 6x + 4 = 0

Câu 10: (NGUYN TT THÀNH 2019) Giải phương trình 8(x - 3)3 + x3 = 6x2 - 12x + 8

Câu 11: (NGHĨA TÂN 2014) Tìm giá trị nhỏ nhất của Q=\frac{5 x^{2}-24 x+29}{x^{2}-4 x+4} khi x 2.

Câu 12: (NGHĨA N 2015) Cho x2 + y2 + z2 = 200. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

M = 2xy - yz - zx.

Câu 13: (CHU VĂN AN 2018) Cho x, y, z > 0 thỏa mãn \frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{1}{z}=4

Chứng minh A=\frac{1}{2 x+y+z}+\frac{1}{x+2 y+z}+\frac{1}{x+y+2 z} \leq 1

Câu 14: (THÀNH CÔNG 2017) Giải phương trình sau: 2x3 + 3x2 + 6x + 5 = 0

Câu 15: (THÀNH CÔNG 2018) Cho phương trình \frac{x+2}{x-m}=\frac{x+1}{x-1} (1) (với m là tham số)

a)Tìm m để phương trình (1) nhận x = 4 là nghiệm của phương trình

b)Tìm m để phương trình (1) có nghiệm duy nhất

Câu 16: (YÊN HÒA 2013) Cho phương trình

\frac{x+a}{x+1}+\frac{x-2}{x}=2. Xác định a để phương trình vô nghiệm.

Câu 17: (HÀ ĐÔNG 2019) Giải phương trình: (2017 - x)3 + (2019 - x)3 + (2x - 4036)3 = 0.

Câu 18: (HÀ ĐÔNG 2017) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất A=\frac{6x+8}{x^2+1}

Câu 19: (BÌNH HÀN 2019) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức M=\frac{x^{2}+1}{x^{2}-x+1}

Câu 20: (AMSTERDAM 2019)

a) (Dành cho lớp 8A). Cho các số thực không âm a, b, c thỏa mãn a + b + c = 1 . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P=\frac{a b+b c+c a-a b c}{a+2 b+c}

b) (Dành cho lớp 8B, 8C, 8D, 8E). Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 1

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = ab + bc + ca.

Câu 21: (Y H 2019) Cho 3 số a, b, c thỏa mãn 0<a\le b\le c. Chứng minh rằng:

\frac{a}{b}+\frac{b}{c}+\frac{c}{a} \geq \frac{b}{a}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}

Câu 22: (VĂN YÊN HK2- 2020) Tìm tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

|x-3|+|x-26|+|x+101|+|x+990|+|x+1000|=2020

Câu 23: (VĂN ĐIN HK2 - 2020) Cho a > 0; b > 0 và a + b = 1. Chứng minh rằng: \frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1} \geq \frac{4}{3}

Câu 24: (TRUNG VĂN HK2- 2020) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức

A=\frac{2x}{x^2+1}

Câu 25: (NGUYN CÔNG TRỨ HK2- 2018) Tìm GTNN của biểu thức: A=\frac{2 x^{2}-2 x+9}{x^{2}+2 x+5}

Câu 26: (QUỲNH MAI HK2- 2020) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A=\frac{4 x-1}{x^{2}+3}

Câu 27: (DCH VNG HK2- 2020) Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức

A=\frac{27-12 x}{x^{2}+9}

Câu 28: (PGD BA HK2- 2020) Cho a, b là các số thực dương. Chứng minh rằng:

\left(a^{2}+b^{2}\right) c+\left(b^{2}+c^{2}\right) a+\left(c^{2}+a^{2}\right) b \geq 6 a b c

Tài liệu vẫn còn dài các em tải về để xem trọn vẹn nội dung nhé.

Tổng hợp các câu hỏi cuối thi giữa học kì 2 lớp 8 môn Toán được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này các em sẽ có thêm tài liệu tham khảo, chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra giữa học kì 2 và cuối kì 2 lớp 8 môn Toán sắp tới. Chúc các em ôn thi tốt.