Trắc nghiệm địa lí 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Vai trò nào sau đây không đúng với công nghiệp điện lực

 • A. Cơ sở để phát triển nền công nghiệp hiện đạt.
 • B. Cơ sờ để đẩy mạnh tiến bộ khoa học - kĩ thuật,
 • C. Đáp ứng đời sống văn hoá, văn minh con người.
 • D. Cơ sở về nhiên liệu cho công nghiệp chế biến.

Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện?

 • A. Điện không thể tồn kho, nhưng có khả năng vận chuyên đi xa.
 • B. Nhà máy công suất càng lớn, thiết bị hiện đại, giá thành rẻ hơn.
 • C. Nhiệt điện và thuỳ điện khác nhau về vốn, thời gian, giả thành.
 • D. Không nhất thiết phải kết hợp các nhà máy nhiệt điện, thủy điện.

Câu 3: Ở nước ta, vùng than lớn nhất hiện đang khai thác là

 • A. Lạng Sơn.
 • B. Hòa Bình.
 • C. Quảng Ninh.
 • D. Cà Mau.

Câu 4: Nhìn vào sản lượng điện bình quân theo đầu người có thể đánh giá được

 • A. Tiềm năng thủy điện của một nước .
 • B. Sản lượng than khai thác của một nước .
 • C. Tiềm năng dầu khí của một nước.
 • D. Trình độ phát triển và văn minh của đất nước

Câu 5: Sản lượng điện trên thế giới tập trung chủ yếu ở các nước

 • A. Có tiềm năng dầu khí lớn.
 • B. Phát triển và những nước công nghiệp mới.
 • C. Có trữ lượng than lớn.
 • D. Có nhiều sông lớn.

Câu 6: Nước nào sau đây có sản lượng điện bình quân theo đầu người lớn ?

 • A. Na-uy.
 • B. Trung Quốc.
 • C. Ấn Độ.
 • D. Cô-oét.

Câu 7: Cho biểu đồ
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ?

 • A. Sản lượng điện trên thế giới năm 2002 và năm 2015.
 • B. Cơ cấu sử dụng năng lượng thế giới năm 2002 và năm 2015.
 • C. Cơ cấu sản lượng điện bình quân đầu người thế giới năm 2002 và năm 2015.
 • D. Cơ cấu sản lượng điện thế giới năm 2002 và năm 2015.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng với dầu mỏ?

 • A. Có khả năng sinh nhiệt lớn.
 • B. Tiện vận chuyển
 • C. Cháy hoàn toàn, không tro.
 • D. ít gây ô nhiễm môi trường

Câu 9: Dầu mỏ không phải là

 • A. tài nguyên thiên nhiên.
 • B. nhiên liệu cho sản xuất
 • c. nguyên liệu cho hoá dầu.
 • D. nhiên liệu làm dược phẩm

Câu 10: Dầu mỏ tập trung nhiều nhất ở khu vực nào sau đây ?

 • A. Bắc Mĩ.
 • B. Châu Âu.
 • C. Trung Đông.
 • D. Châu Đại Dương.

Câu 11: Nước nào sau đây có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn ?

 • A. Hoa Kì.
 • B. A-rập Xê-út.
 • C. Việt Nam.
 • D. Trung Quốc.

Câu 12: Ở nước ta hiện nay, dầu mỏ đang khai thác nhiều ở vùng nào ?

 • A. Đồng bằng sông Hồng.
 • B. Bắc trung Bộ.
 • C. Đông Nam Bộ.
 • D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 13: Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới tập trung lớn nhất ở

 • A. Trung Đông.
 • B. Bắc Mĩ.
 • C. Mĩ La-tinh.
 • D. Tây Âu.

Câu 14: Phát biêu nào sau đây đúng với việc phân bố tài nguyên dầu mỏ trên thê giới?

 • A. Tập trung chủ yếu ở nhóm các nước phát triển.
 • B. Tập trung chủ yếu ở các nước đang phát triển.
 • C. Nhu cầu về dầu mỏ trên thế giới bị sút giảm.
 • D. Tốc độ khai thác dầu mỏ ngày càng chậm lại

Câu 15: Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện?

 • A. Sản lượng điện chù yếu tập trung ờ các nước phát tnên và nươc công nghiệp hoá.
 • B. Sản lượng điện bình quân đầu người là thước đo trình độ phát triển và văn minh.
 • C. Điện được sản xuất từ nhiều nguồn khác nhau: nhiệt điện, thuỷ điện, tuabin khí...
 • D. Sản lượng điện bình quân theo đầu người cao nhất là ở các nưởc đang phát triển.

Câu 16: Các quốc gia nào sau đây tập trung nhiều than đá

 • A. Hoa Kì,LB Nga. Trung Quốc, Ba Lan.
 • B. Hoa Kì,LB Nga. Trung Quốc, TháiLan.
 • C. Hoa Kì, LB Nga, Trung Quốc, I-ran.
 • D. Hoa Kì, LB nga, Trung Quốc, I-ta-li-a.

Câu 17: Đặc điểm của than đá là

 • A. rất giòn.
 • B. Không cứng
 • C. nhiều tro.
 • D. độ ẩm cao

Câu 18: Đặc điểm của than nâu không phải là

 • A. rất giòn.
 • B. không cứng,
 • C. nhiều tro.
 • D. độ ẩm cao

Câu 19: Phát biểu nào sau đây không đúng với ngành công nghiệp khai thác than?

 • A Là ngành công nghiệp xuất hiện sớm nhất.
 • B. Là nguồn năng lượng cơ bản, quan trọng.
 • C. Phần lớn nguồn than tập trung ở bán cầu Bắc
 • D. Hiện nay có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất

Câu 20: Than An-tra-xít không có đặc điểm nào sau đây:

 • A. Khả năng sinh nhiệt lớn
 • B. Có độ bền cơ học cao
 • C. Chuyên chở không bị vỡ vụn
 • D. Độ ẩm cao và có lưu huỳnh
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp


Trắc nghiệm địa lí 10 bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp (P1)
 • 1.770 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021