Trắc nghiệm địa lí 10: Kiểm tra một tiết - học kì 2 (P2)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 10: Kiểm tra một tiết - học kì 2 (P2). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ở các nước đang phát triển châu Á , trong đó có Việt Nam , phổ biến hình thức khu công nghiệp tập trung vì

 • A. Đạt được hiệu quả kinh tế - xã hội cao.
 • B. Có nguồn lao động dồi dào , trình độ cao.
 • C. Có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống.
 • D. Có nguồn tài nguyên khoang sản phong phú.

Câu 2: Ở nước ta,nhánh công nghiệp nào cần được ưu tiên đi trước một bước ?

 • A. Điện lực.
 • B. Sản xuất hàng tiêu dùng.
 • C. Chế biến dầu khí.
 • D. Chế biến nông-lâm-thủy sản.

Câu 3: Sản lượng khai thác than nhiều ở các nước

 • A. Phát triển
 • B. có trữ lượng than lớn.
 • C. tiêu thụ than nhiều.
 • D. Đang phát triển.

Câu 4: Nhân tố nào sau đây quan trọng nhất tác động đến sự phát triển và phân bố công nghiệp?

 • A. Sinh vật.
 • B. Đất.
 • C. Khí hậu.
 • D. Khoáng sản.

Câu 5: Hoạt động sản xuất công nghiệp thường có bao nhiêu giai đoạn?

 • A. 3
 • B. 2.
 • C. 4.
 • D. 5.

Câu 6: Hiện nay nước ta xuất khẩu ra nước ngoài chủ yếu sản phẩm công nghiệp thực phẩm từ trồng trọt nào sau đây?

 • A. Cà phê, điều, gạo.
 • B. Cà phê, gạo, thịt hộp.
 • C. Gạo, cá hộp, tôm đông lạnh.
 • D. Trái cây, cá hộp, gà sống.

Câu 7: Điểm chung của 2 giai đoạn sản xuất công nghiệp là

 • A. đều sản xuất bằng nguyên liệu.
 • B. đều sản xuất bằng máy móc.
 • C. sản xuất phụ thuộc vào tự nhiên.
 • D. sản xuất phụ thuộc vào sức người.

Câu 8:Trong sản xuất công nghiệp, khi tác động vào đối tượng lao động thì sản phẩm sẽ là

 • A. tư liệu sản xuất.
 • B. nguyên liệu.
 • C. vật phẩm tiêu dùng.
 • D. máy móc.

Câu 9: Cách phân loại công nghiệp phổ biến nhất hiện nay là dựa vào

 • A. công dụng kinh tế của sản phẩm.
 • B. trình độ khoa học - kĩ thuật.
 • C. tính chất tác động đến đối tượng lao động.
 • D. trình độ công nghệ.

Câu 10: Ý nào sau đây không đúng về vai trò của ngành công nghiệp?

 • A. Có vai trò chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân.
 • B. Thúc đẩy sự phát triển của các ngành kinh tế khác.
 • C. Tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • D. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người.

Câu 11: Dựa vào tính chất tác động đến đối tượng lao động, sản xuất công nghiệp được chia thành 2 nhóm chính là

 • A. công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ.
 • B. công nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại.
 • C. công nghiệp khai thác và công nghiệp chế biến.
 • D. công nghiệp cơ bản và công nghiệp mũi nhọn.

Câu 12: Nơi có đội ngũ lao động kĩ thuật cao, công nhân lành nghề gắn với sự phát triển và phân bố các ngành công nghiệp nào?

 • A. Kĩ thuật điện, điện tử - tin học, có khí chính xác.
 • B. Sản xuất hàng tiêu dùng, hóa chất.
 • C. Năng lượng, luyện kim, hóa chất.
 • D. Luyện kim, in, sản xuất các sản phẩm bằng kim loại, hóa chất.

Câu 13: Nhân tố làm thay đổi quy luật phân bố các xí nghiệp công nghiệp là

 • A. dân cư và nguồn lao động.
 • B. tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
 • C. thị trường.
 • D. đường lối chính sách.

Câu 14: Nhân tố nào ảnh hưởng tới chất lượng, số lượng và hướng chuyên môn hóa của sản phẩm công nghiệp?

 • A. Dân cư và nguồn lao động.
 • B. Tiến bộ khoa học – kĩ thuật.
 • C. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật.
 • D. Đường lối chính sách.

Câu 15: Trữ lượng dầu mỏ trên thế giới ước tính khoảng

 • A. 100- 200 tỷ tấn.
 • B. 200- 300 tỷ tấn.
 • C. 300- 400 tỷ tấn.
 • D. 400- 500 tỷ tấn.

Câu 16: Ngành dệt-may sử dụng nguyên liệu bông, lanh, lông cừu thường phát triển mạnh ở các nước

 • A. Anh, Nga.
 • B. Nhật, Pháp.
 • C. Úc, Nhật.
 • D. Trung Quốc, Ấn Độ.

Câu 17: “ Vàng đen” là tên gọi của sản phẩm công nghiệp nào sau đây?

 • A. Sắt.
 • B. Thép.
 • C. Than.
 • D. Dầu mỏ.

Câu 18: Là khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới

 • A. Châu Phi.
 • B. Trung Đông.
 • C. Bắc Mĩ.
 • D. Mĩ Latinh.

Câu 19: Ngành công nghiệp nào sau đây không thuộc ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

 • A. thịt, cá hộp và đông lạnh.
 • B. Sành - sứ - thủy tinh.
 • C. da giày.
 • D. dệt may.

Câu 20: Đặc điểm của trung tâm công nghiệp

 • A. đồng nhất với một điểm dân cư.
 • B. khu vực có ranh giới rõ ràng.
 • C. gắn với đô thị vừa và lớn, có vị trí thuận lợi
 • D. vùng lãnh thổ rộng lớn

Câu 21: Là một trong các phân ngành của ngành công nghiệp điện tử - tin học

 • A. nhựa.
 • B. máy tính.
 • C. khai thác than .
 • D. rau quả sấy và đóng hộp.

Câu 22: Cho bảng số liệu:

TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI KÌ 1970 - 2003
(Đơn vị: %)

Năm

1970

1980

1990

2003

Than

100

128

115

180

Dầu mỏ

100

131

142

167

Điện

100

166

238

299

Thép

100

114

129

146

Nhận định nào sau đây không đúng về tốc độ tăng trưởng các sản phẩm công nghiệp của thế giới thời kì 1970 - 2003.

 • A. điện có tốc độ tăng trưởng cao nhất.
 • B. tốc độ tăng trưởng của thép thấp hơn so với điện.
 • C. tốc độ tăng trưởng của than tăng liên tục.
 • D. tốc độ của dầu mỏ tăng liên tục và tăng cao hơn so với thép.

Câu 23: Điện là sản phẩm của ngành:

 • A. công nghiệp điện tử - tin học.
 • B. công nghiệp năng lượng.
 • C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
 • D. công nghiệp thực phẩm.

Câu 24: Đồng nhất với một điểm dân cư là của hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

 • A. điểm công nghiệp.
 • B. khu công nghiệp tập trung.
 • C. trung tâm công nghiệp.
 • D. vùng công nghiệp.

Câu 25: Với ưu điểm "đòi hỏi vốn đầu tư ít, quy trình sản xuất tương đối đơn giản, thời gian hoàn vốn nhanh..." là của ngành:

 • A. công nghiệp năng lượng.
 • B. công nghiệp điện tử - tin học.
 • C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
 • D. công nghiệp thực phẩm.

Câu 26: Đây không phải là vai trò của công nghiệp

 • A. sản xuất ra nhiều sản phẩm mới
 • B. thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngành kinh tế.
 • C. tạo điều kiện khai thác có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
 • D. góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Xem đáp án
 • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Trắc nghiệm Địa Lí 10