Trắc nghiệm địa lí 9 bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào sau đây không đúng khi nói về khó khăn trong nông nghiệp của Tây Nguyên

 • A. Thiếu nước tưới vào mùa khô
 • B. Thiếu lao động có kinh nghiệm trồng và chế biến nông sản
 • C. Giá cả nông sản bấp bênh
 • D. Thiếu các nhà máy được trang bị cơ sở vật chất tốt

Câu 2: Nhận xét nào sau đây đúng về công nghiệp của Tây Nguyên

 • A. Ít tiềm năng cho phát triển công nghiệp
 • B. Chiếm tỉ trọng thấp trong cơ cấu GDP công nghiệp cả nước
 • C. Các nhà máy nhiệt điện phát triển mạnh
 • D. Phát triển nhanh ngành công nghiệp luyện kim, cơ khí

Câu 3: Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của vùng là

 • A. Chè
 • B. Hạt điều
 • C. Hồ tiêu
 • D. Cà phê

Câu 4: Các loại cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên là:

 • A. Mía, đậu tương, thuốc lá, lạc.
 • B. Cà phê, cao su, chè, điều.
 • C. Bông, lạc, hồ tiêu, dừa.
 • D. Thuốc lá, đậu tương, dừa, hồ tiêu.

Câu 5: Nông sản nổi tiếng ở Buôn Ma Thuột và Đà Lạt là:

 • A. Chè, điều và mía.
 • B. Cao su và hoa, quả nhiệt đới.
 • C. Hồ tiêu, bông và thuốc lá.
 • D. Cà phê và hoa, rau quả ôn đới.

Câu 6: Các ngành công nghiệp phát triển khá mạnh ở Tây Nguyên là:

 • A. Công nghiệp khai khoáng.
 • B. Sản xuất vật liệu xây dựng.
 • C. Chế biến nông - lâm sản.
 • D. Sản xuất hàng tiêu dùng.

Câu 7: Mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực hiện nay của Tây Nguyên là:

 • A. Cao su.
 • B. Cà phê.
 • C. Ca cao.
 • D. Hồ tiêu.

Câu 8: Các trung tâm kinh tế quan trọng ở Tây Nguyên là:

 • A. Plây Ku, Buôn Ma Thuột, Đà Lạt.
 • B. Gia Nghĩa, Bảo Lộc, Kon Tum.
 • C. Kon Tum, Đăk Lắk, Di Linh.
 • D. Krông Buk, Krông Ana, Buôn Đôn.

Câu 9: Loại cây công nghiệp phát triển nhất Tây Nguyên là:

 • A. Chè
 • B. Cao su
 • C. Cà phê
 • D. Điều

Câu 10: Cà phê được trồng nhiều nhất ở tỉnh nào của Tây Nguyên?

 • A. Lâm Đồng
 • B. Đắk Lắk
 • C. Gia Lai
 • D. Kon Tum

Câu 11: Đà Lạt, ngoài nổi tiếng về hoa nơi đây còn được biết đến là nơi sản xuất nhiều:

 • A. Cây công ngiệp
 • B. Rừng lá kim
 • C. Đại gia súc
 • D. Rau quả ôn đới

Câu 12: Loại cây công nghiệp Tây Nguyên trồng ít hơn Trung Du miền núi Bắc Bộ là:

 • A. Cà phê
 • B. Chè
 • C. Cao su
 • D. Điều

Câu 13: Cho biểu đồ:

BIỂU ĐỒ TỈ LỆ DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ CỦA TÂY NGUYÊN SO VỚI CẢ NƯỚC (CẢ NƯỚC=100%)

Nhận định nào sau đây là không đúng:

 • A. Diện tích cà phê của Tây Nguyên lớn nhất cả nước.
 • B. Sản lượng cà phê của Tây Nguyên lớn nhất cả nước.
 • C. Diện tích cà phê của Tây Nguyên tăng qua các năm.
 • D. Sản lượng cà phê của Tây Nguyên giảm qua các năm.

Câu 14: Nhà máy thủy điện nào sau đây có công suất lớn nhất của vùng

 • A. Yaly
 • B. Xê xan 4
 • C. Đa Nhim
 • D. Buôn Khốp
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tiếp theo)


 • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021