Trắc nghiệm địa lí 9 bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 9 bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Trung tâm kinh tế lớn nhất ở ĐBSCL là.

 • A. Thành phố Cần Thơ.
 • B. Thành phố Cà Mau.
 • C. Thành phố Mĩ Tho.
 • D. Thành phố Cao Lãnh.

Câu 2: ĐBSCL là

 • A. Vùng trọng điểm cây công nghiệp lâu năm lớn nhất
 • B. Vùng trọng điểm lúa lớn nhất cả nước.
 • C. Vùng trọng điểm chăn nuôi gia súc lớn nhất cả nước
 • D. Vùng trọng điểm cây thực phẩm lớn nhất cả nước

Câu 3: Đồng bằng Sông Cửu Long là vựa lúa số 1 của cả nước vì:

 • A. Chiếm hơn 50% diện tích canh tác
 • B. Hơn 50% sản lượng
 • C. Chiếm hơn 50% diện tích và sản lượng
 • D. Điều kiện tốt để canh tác.

Câu 4: Bên cạnh là vựa lúa số 1 của cả nước, Đồng bằng sông Cửu Long còn phát triển mạnh:

 • A. Nghề rừng
 • B. Giao thông
 • C. Du lịch
 • D. Thuỷ hải sản.

Câu 5: Ngành công nghiệp có điều kiện phát triển nhất ở Đồng bằng Sông Cửu Long là:

 • A. Sản xuất hàng tiêu dùng
 • B. Dệt may
 • C. Chế biến lương thực thực phẩm
 • D. Cơ khí.

Câu 6: Loại hình giao thông vận tải phát triển nhất vùng là:

 • A. Đường sông
 • B. Đường sắt
 • C. Đường bộ
 • D. Đường biển.

Câu 7: Có một chợ đặc trưng của vùng đồng bằng Sông Cửu Long:

 • A. Chợ đêm
 • B. Chợ gỗ
 • C. Chợ nổi
 • D. Chợ phiên.

Câu 8: Trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp ở ĐBSCL, chiếm tỉ trọng lớn nhất là ngành

 • A. Sản xuất vât liệu xây dựng
 • B. Sản xuất hàng tiêu dung.
 • C. Công nghiệp cơ khí
 • D. Công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm.

Câu 9: Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay là :

 • A. Xây dựng hệ thống đê điều.
 • B. Chủ động chung sống với lũ.
 • C. Tăng cường công tác dự báo lũ.
 • D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.

Cho bảng số liệu sau:

DIỆN TÍCH, SẢN LƯỢNG LÚA Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ CẢ NƯỚC NĂM 2002

Câu 10: Cho biết vùng ĐBSCL chiếm bao nhiêu % về diện tích và sản lượng so với cả nước

 • A. 51,1% và và 51,4%
 • B. 52,5 % và 50,5 %
 • C. 53 % và 52 %
 • D. 55 % và 60 %

Câu 11: Tình năng suất lúa trung bình của Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu tạ/ha? Biết n

 • A. 46,1 tạ/ha
 • B. 21,0 tạ/ha
 • C. 61,4 tạ/ha
 • D. 56,1 tạ/ha
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 36: Vùng đồng bằng sông Cửu Long (Tiếp)


 • 70 lượt xem