Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (P1)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Ý nào phản ánh hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp?

 • A. Nâng cao năng suất lao động, xã hội hóa quá trình lãnh đạo của chủ nghĩa tư bản
 • B. Làm thay đổi bô mặt của các nước tư bản
 • C. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ của các ngành kinh tế khác
 • D. Làm xuất hiện hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản là tư sản và vô sản

Câu 2: Một trong các ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

 • A. Tạo ra nguồn động lực mới, làm tăng sức lao động cơ bắp của con người.
 • B. Lao động bằng thủ công đã được thay thế bằng máy móc.
 • C. Làm cho năng suât lao động ngày càng tăng.
 • D. Làm thay đổi bộ mặt xã hội của nước Anh.

Câu 3: Cách mạng công nghiệp ở Anh đã dẫn đến những thay đổi về kinh tế và xã hội ở nước Anh là:

 • A. làm cho nền kinh tế nước Anh bước vào thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hóa.
 • B. đã củng cố địa vị của giai cấp tư sản Anh.
 • C. đến giữa thế kỉ XVII, nước Anh được mệnh danh là "công xưởng của thế giới".
 • D. Luân Đôn trở thành một trung tâm công nghiệp thế giới.

Câu 4: Người phát minh ra đầu máy xe lửa là

 • A. Giêm Hagrivơ
 • B. Áccraitơ
 • C. Giêm Oát
 • D. Xtiphenxơn

Câu 5: Thành tựu chủ yếu của nước Anh những năm 60 của thế kỉ XVIII đến những năm 40 thế kỉ XIX là gì?

 • A. Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ.
 • B. Những phát minh trong ngành công nghiệp dệt.
 • C. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng, chủ yếu là luyện kim và hoá chất.
 • D. Những phát minh trong ngành công nghiệp nặng.

Câu 6: Những phát minh trong ngành công nghiệp nhẹ diễn ra trong những năm 30 thế kỉ XIX đến những năm 1850- 1870. Đó là thành tựu của:

 • A. nước Anh.
 • B. nước Pháp.
 • C. nước Đức.
 • D. nước Mĩ

Câu 7: Áccraitơ chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả là

 • A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng ven sôn nước chảy xiết
 • B. Năng suất của người thợ dệt tăng dần lên 40 lần so với dệt bằng tay
 • C. Lao động bằng tay dần dần thay thế bằng máy móc
 • D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa ở nước Anh

Câu 8: Vì sao nước Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp đầu tiên trên thế giới?

 • A. Nước Anh nổ ra cuộc cách mạng tư sản sớm.
 • B. Nước Anh có điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh sản xuất.
 • C. Nước Anh thu được nhiều lợi nhuận trong cuộc phát kiến địa lí.
 • D. Tất cả các lí do trên.

Câu 9: Tác động về kinh tế, xã hội của cách mạng công nghiệp ở nước Pháp là:

 • A. kinh tế Pháp vươn lên mạnh mẽ thứ hai thế giới.
 • B. bộ mặt Pa-ri và các thành phố khác thay đổi rõ rệt.
 • C. câu A và B đúng.
 • D. câu A và B sai.

Câu 10: Máy Gienni do ai sáng chế?

 • A. Giêm Hagrivơ
 • B. Áccraitơ
 • C. Giêm Oát
 • D. Étmơn Cácrai

Câu 11: Cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII – XIX là

 • A. Quá trình chuyển biến từ nền sản xuất nhỏ thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc
 • B. Quá trình hình thành của hai giai cấp tư sản và công nhân
 • C. Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa các nước tư bản châu Âu
 • D. Quá trình hình thành nền tảng kinh tế chính của xã hội tư bản : công nghiệp và thương nghiệp

Câu 12: Ai là người sáng chế ra máy kéo sợi và lấy tên con gái mình đặt cho máy?

 • A. Giêm Oát.
 • B. Giêm Ha-gri-vơ.
 • C. Et-mơn Cát-ri.
 • D. Xli-phen-xơn.

Câu 13: Đến giữa thế kỉ XIX, nước Anh được mệnh danh là:

 • A. “Nước có nền công nghiệp phát triển nhất thế giới”.
 • B. “Nước công nghiệp hiện đại”.
 • C. “ Nước đi tiên phong trong công nghiệp”.
 • D. “Công xưởng của thế giới”.

Câu 14: Tại sao nước Anh sớm tiến hành cách mạng công nghiệp?

 • A. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản
 • B. Chuẩn bị được tiền đề về vốn, nhân công và cải tiến kĩ thuật
 • C. Sớm làm cuộc cách mạng tư sản, tạo lập được những tiền đề cần thiết cho cuộc cách mạng trong sản xuất
 • D. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn

Câu 15: Cách mạng công nghiệp Pháp bắt đầu từ ngành công nghiệp nào?

 • A. Công nghiệp luyện kim.
 • B. Công nghiệp cơ khí.
 • C. Công nghiệp hoá chất.
 • D. Công nghiệp nhẹ.

Câu 16: Cách mạng công nghiệp ở Đức diễn ra vào những năm nào?

 • A. Từ những năm 40 của thế kỉ XIX.
 • B. Từ đầu những năm 60 của thế kỉ XVIII.
 • C. Từ đầu những năm 70 của thế kỉ XVIII
 • D. Từ cuối những năm 30 của thế kỉ XIX.

Câu 17: Liên hệ kiến thức đã học và cho biết ý nào không phản ánh đúng biện pháp tích lũy vốn để phát triển công nghiệp của giai cấp tư sản Anh

 • A. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong nước
 • B. Đầu tư phát triển sản xuất ở thuộc địa
 • C. Buôn bán nô lệ da đen
 • D. Cải tiến kĩ thuật

Câu 18: Hai điều kiện cần và đủ để hình thành chủ nghĩa tư bản là gì?

 • A. Giai cấp tư sản và giai cấp công nhân.
 • B. Vốn và đội ngũ công nhân làm thuê.
 • C. Vốn và khoa học kĩ thuật.
 • D. Giai cấp tư sản và vốn.

Câu 19: Cách mạng công nghiệp đã đưa máy móc vào nông thôn và diễn ra với tốc độ phát triển nhanh đạt kỉ lục. Đó là đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp ở:

 • A. nước Anh.
 • B. nước Pháp.
 • C. nước Đức.
 • D. không phải các nước trên.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải bài 32 cách mạng công nghiệp ở Châu Âu


Trắc nghiệm lịch sử 10 bài 32: Cách mạng công nghiệp ở Châu Âu (P2)
 • 142 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021