Trắc nghiệm ngữ văn 9: bài Đoàn thuyền đánh cá

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm ngữ văn 9 bài Đoàn thuyền đánh cá. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Bài thơ Đoàn thuyền đánh cá được tác giả viết về vùng biển nào ở nước ta?

 • A. Quảng Bình
 • B. Quảng Ninh.
 • C. Hải Phòng.
 • D. Thái Bình

Câu 2: Ý nào sau đây kể đầy đủ nhất tên các loại cá được nhắc đến trong bài thơ ?

 • A. Cá bạc, cá thu, cá nhụ, cá đé
 • B. Cá bạc, cá thu, cá nhụ, cá chim, cá chuối, cá song
 • C. Cá bạc, cá thu, cá nhụ, cá chim, cá đé, cá song
 • D. Cá bạc, cá thu, cá chim, cá song

Câu 3: Nội dung các “câu hát” trong bài thơ có ý nghĩa như thế nào?

 • A. Thể hiện sự bao la, hùng vĩ của biển cả.
 • B. Thể hiện sức mạnh vô địch của con người.
 • C. Biểu hiện sức sống căng tràn của thiên nhiên.
 • D. Biểu hiện niềm vui, sự phấn chấn của người lao động.

Câu 4: Khổ thơ cuối nói về khoảng thời gian nào?

 • A. Hoàng hôn
 • B. Giữa trưa
 • C. Đêm tối
 • D. Bình minh

Câu 5: Hai câu thơ “Biển cho ta cá như lòng mẹ - Nuôi lớn đời ta tự buổi nào” có tác dụng gì?

 • A. Nhấn mạnh tác dụng của biển cả.
 • B. Nhấn mạnh vẻ đẹp của biển cả.
 • C. Nhấn mạnh sự rộng lớn của biển cả.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 6: cảm hứng chủ đạo của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là:

 • A. Cảm hứng về lao động và chiến tranh.
 • B. Cảm hứng về lao động và thiên nhiên.
 • C. Cảm hứng về tình yêu thiên nhiên và chiến tranh.
 • D. Cảm hứng về con người lao động.

Câu 7: Nội dung của hai khổ thơ đầu bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là:

 • A. Miêu tả sự phong phú của các loài cá biển.
 • B. Miêu tả cảnh hoàng hôn trên biển.
 • C. Miêu tả cảnh ra khơi.
 • D. Miêu tả cảnh kéo lưới trên biển.

Câu 8: Câu thơ nào cho thấy việc đánh cá là công việc thường xuyên của người dân làng chài:

 • A. Đêm ngày dệt biển muôn luồn sáng.
 • B. Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi.
 • C. Dàn đan thế trận lưới vây giăng.
 • D. Đoàn thuyền chạy đua cùng mặt trời.

Câu 9: Từ vàng bạc trong câu: Vẩy bạc đuôi vàng loé rạng đông được dùng theo nghĩa nào ?

 • A. nghĩa gốc
 • B. Phương thức chuyển nghĩa ẩn dụ
 • C. Phương thức chuyển nghĩa hoán dụ
 • D. Phương thức chuyển nghĩa nhân hoá

Câu 10: Nhận định nào nói chính xác giọng điệu bài thơ?

 • A. nhẹ nhàng trong sáng
 • B. sôi nổi khoẻ khoắn
 • C. buồn bã ưu tư
 • D. Thủ thỉ thiết tha

Câu 11: Có một động từ được nhắc nhiều lần trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá thể hiện tinh thần sôi nổi, lạc quan của người dân làng chài là :

 • A. Ra khơi.
 • B. Hát.
 • C. Đánh cá
 • D. Kéo lưới.

Câu 12: Câu thơ “Cái đuôi em quẫy trăng vàng chóe” có thể hiểu như thế nào?

 • A. Ánh trăng màu vàng chóe
 • B. Đuôi cá màu vàng chóe
 • C. Nước biển màu vàng chóe
 • D. Mạn thuyền màu vàng chóe

Câu 13: Trong khổ thơ sau, tác giả đã sử dụng phép tu từ gì?

Thuyền ta lái gió với buồm trăng

Lướt giữa mây cao với biển bằng,

Ra đậu dặm xa dò bụng biển,

Dàn đan thế trận lưới vây giăng.

 • A. Nói quá
 • B. Hoán dụ
 • C. Nhân hóa
 • D. So sánh

Câu 14: Bài thơ "Đoàn thuyền đánh cá" thuộc phương thức biểu đạt chính nào?

 • A. Miêu tả
 • B. Tự sự
 • C. Biểu cảm
 • D. Nghị luận
Xem đáp án

=> Kiến thức Soạn văn bài: Đoàn thuyền đánh cá


 • 456 lượt xem