Trắc nghiệm toán 5 chương 1: Ôn tập và bổ sung về phân số. Giải toán liên quan đến tỉ số. Bảng đơn vị đo diện tích (P5)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 5 chương I: Ôn tập và bổ sung về phân số, giải toán liên quan đến tỉ số, bảng đơn vị đo diện tích (P5). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Kết quả của phép tính: là:

 • A.
 • B. 1
 • C.
 • D.

Câu 2: . Hãy điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

 • A. >
 • B. <
 • C. =
 • D. không có dấu nào

Câu 3: Kết quả phép tính: là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Một trại heo dự trữ cám đủ cho 120 con heo ăn trong 15 ngày. Nếu chỉ có 40 con heo thì số cám dự trữ đó đủ dùng trong bao nhiêu ngày?

 • A. 5 ngày
 • B. 25 ngày
 • C. 135 ngày
 • D. 45 ngày

Câu 5: Có 9 bao gạo nặng 81kg. Hỏi có 6 bao gạo nặng bao nhiêu kg?

 • A. 52kg
 • B. 45 kg
 • C. 54kg
 • D. 60kg

Câu 6: Tìm : $x : \frac{3}{8}=\frac{4}{5}$

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Kết quả của phép tính: là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Kết quả của phép tính:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 9: Lan cao 1m 5cm. Anh Minh cao hơn Lan chiều cao của Lan. Hỏi chiều cao của anh Minh là

 • A. 1m 35cm
 • B. 30cm
 • C. 120cm
 • D. 130cm

Câu 10: . Đáp án đúng là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 11: Hãy tính diện tích hồ nước trong hình dưới đây

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 12: Diện tích một trường đại học là 12ha. Tòa nhà chính của trường được xây trên mảnh đất có diện tích bằng diện tích của trường. Hỏi diện tích mảnh đất dùng để xây tòa nhà đó là bao nhiêu mét vuông ?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Quan sát hình dưới đây, hãy tính diện tích còn lại để người ta có thể trồng cỏ nuôi đàn dê của mình

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 14: Đã tô mờ hình chữ nhật nào

 • A. hình A
 • B. hình B
 • C. hình C
 • D. hình D

Câu 15: Lớp 5A có 40 học sinh. Lớp 5B có 36 học sinh. Lớp 5A được nhà trường phát cho lớp 5B 20 cuốn vở. Hỏi lớp 5A được phát bao nhiêu cuốn vở? (Số vở phát cho mỗi học sinh là như nhau)

 • A. 200 cuốn
 • B. 180 cuốn
 • C. 800 cuốn
 • D. 720 cuốn

Câu 16: Số gạo nếp bằng số gạo tẻ và kém số gạo tẻ 60kg. Số gạo nếp và số gạo tẻ có là

 • A. 12kg gạo nếp, 48kg gạo tẻ
 • B. 75kg gạo nếp, 15kg gạo tẻ
 • C. 15kg gạo nếp, 75kg gạo tẻ
 • D. 15kg gạo nếp, 60kg gạo tẻ

Câu 17: Chu vi hình bình hành ABCD là 48cm. Cạnh AB dài hơn canh BC 6cm. Tính độ dài cạnh AB và BC

 • A. AB = 9cm, BC= 15cm
 • B. AB = 27, BC= 21cm
 • C. AB = 21cm, BC= 27cm
 • D. AB = 15cm, BC= 9cm

Câu 18: túi gạo nặng 5kg. Hỏi 4 túi gạo như vậy nặng bao nhiêu kg?

 • A. 54 kg
 • B. 56 kg
 • C. 58 kg
 • D. 60kg

Câu 19: Diện tích rừng Cúc Phương là 22 200ha. Hãy viết số đo diện tích khu rừng đó dưới dạng số đo có đơn vị là ki-lô-mét vuông?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 20: Đáp án đúng là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án
 • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021