Trắc nghiệm toán 5 chương 5: Ôn tập cuối năm (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm toán 5 chương 5: Ôn tập cuối năm (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Số tiếp theo của dãy số:

1; 4; 9; 12; 15; 20; 23; 26;...

 • A. 31
 • B. 30
 • C. 29
 • D. 28

Câu 2: Ngày 9 tháng Hai là thứ ba. Ngày 30 tháng giêng là ngày nào?

 • A. thứ năm
 • B. thứ sáu
 • C. thứ bảy
 • D. chủ nhật

Câu 3: Tổng ba kích thước của một hình hộp chữ hật là 23cm. Chiều rộng kém chiều dài 2cm nhưng lại hơn chiều cao 3cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Một bể nước hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m. Biết rằng 80% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ?

 • A. 18 000 lít
 • B. 20 000 lít
 • C. 22 000 lít
 • D. 24 000 lít

Câu 5: Thực hiện phép tính: 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

 • A. 59
 • B. 79
 • C. 69
 • D. 89

Câu 6: Em muốn xếp 12 hình tam giác bằng các que diêm theo cách nêu trong hình trên. Em cần dùng ít nhất bao nhiêu que diêm?

 • A. 24
 • B. 25
 • C. 26
 • D. 36

Câu 7: Đồng hồ điện tử đang chỉ 2 giờ 35 phút chiều. Nếu em nhìn đồng hồ mỗi một phút từ 2 giờ 40 phút chiều đến 3 giờ chiều thì em nhìn thấy số 5 mấy lần?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 12
 • D. 15

Câu 8: Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng, tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng?

 • A. 1 000 000 đồng
 • B. 1 500 000 đồng
 • C. 2 000 000 đồng
 • D. 2 500 000 đồng

Câu 9: Tổng ba kích thước của một hình hộp chữ hật là 23cm. Chiều rộng kém chiều dài 2cm nhưng lại hơn chiều cao 3cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Có thể xếp bao nhiêu hình tam giác vào hình tứ giác?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 6
 • D. 8

Câu 11: Điền vào chỗ chấm: .....$8,5m^{2}$

 • A. <
 • B. >
 • C. =
 • D. không có dấu nào

Câu 12: Tổng ba kích thước của một hình hộp chữ hật là 23cm. Chiều rộng kém chiều dài 2cm nhưng lại hơn chiều cao 3cm. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 13: Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45km/giờ. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng ?

 • A. 10
 • B. 12
 • C. 13
 • D. 14

Câu 14: Hình nào chứa nhiều hình lập phương (nhỏ) nhất?

 • A. Hình a
 • B. Hình b
 • C. Hình c
 • D. Hình d

Câu 15: Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vận tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?

 • A. 1 giờ 28 phút
 • B. 1 giờ 38 phút
 • C. 1 giờ 48 phút
 • D. 1 giờ 58 phút
Xem đáp án
 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021