Trắc nghiệm Vật lí 7 học kì I (P4)

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Vật lí 7 học kì I (P4). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Chọn phát biểu sai

 • A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng
 • B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng
 • C. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng
 • D. B và C đều đúng

Câu 2: Chùm tia song song là chùm tia gồm các tia sáng?

 • A. Không giao nhau
 • B. Gặp nhau ở vô cực
 • C. Hội tụ cũng không phân kì
 • D. Các câu A, B, C đều đúng

Câu 3: Chọn phát biểu đúng: Bóng nửa tối nằm ở phía sau vật cản

 • A. Chỉ nhận được ánh sáng từ một phần của nguồn sáng truyền tới.
 • B. Nhận được toàn bộ ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
 • C. Không nhận được ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.
 • D. Không nhận được nhiều ánh sáng từ nguồn sáng truyền tới.

Câu 4: Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nhật thực?

 • A. Mặt Trời ngừng phát ra ánh sáng.
 • B. Mặt Trời bỗng nhiên biến mất.
 • C. Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất nên ánh sáng Mặt Trời không đến được mặt đất.
 • D. Người quan sát đứng ở nửa sau Trái Đất, không được Mặt Trời chiếu sáng.

Câu 5: Chọn góc đo thích hợp để điền vào chỗ trống: Khi tia tới có góc tới ............... thì tia phản xạ gần như thẳng hàng với tia tới.

 • A. i = 600
 • B. i = 900
 • C. i = 300
 • D. i = 450

Câu 6: Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu ánh sáng đi xa? Khoanh tròn câu trả lời đúng.

 • A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
 • B. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn
 • C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song
 • D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa

Câu 7: Chọn phát biểu không đúng khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng?

 • A. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
 • B. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và nhỏ hơn vật.
 • C. Các tia sáng từ điểm sáng S tới gương phẳng cho tia phản xạ có đường kéo dài đi qua ảnh ảo S’.
 • D. Khoảng cách từ một điểm của vật đến gương bằng khoảng cách từ ảnh của điểm đó tới gương.

Câu 8: Vật phát ra âm trong các trường hợp nào dưới đây?

 • A. Khi kéo căng vật
 • B. Khi uốn cong vật
 • C. Khi nén vật
 • D. Khi làm vật dao động

Câu 9: Giả sử tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1,2 giây. Biết tốc độ truyền siêu âm trong nước là 1 500 m/s. Độ sâu của đáy biển là:

 • A. 900m
 • B. 1800m
 • C. 3600m
 • D. Một giá trị khác

Câu 10: Ảnh ảo của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất nào dưới đây ?

 • A. Lớn bằng vật.
 • B. Lớn hơn vật.
 • C. Nhỏ hơn vật.
 • D. Nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương cầu lồi.

Câu 11: Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 40°. Góc tới có giá trị nào sau đây?

 • A. 20°
 • B. 80°
 • C. 40°
 • D. 60°

Câu 12: Chọn câu trả lời đúng.

Khi soi gương, ta thấy

 • A. Ảnh thật ở sau gương
 • B. Ảnh ảo ở sau gương
 • C. Ảnh thật ở trước gương
 • D. Ảnh ảo ở trước gương

Câu 13: Vật phát ra âm cao hơn khi nào?

 • A. Khi vật dao động mạnh hơn
 • B. Khi vật dao động chậm hơn
 • C. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
 • D. Khi tần số dao động lớn hơn

Câu 14: Khi nhạc sĩ chơi đàn ghita, ta nghe thấy tiếng nhạc. Vậy đâu là nguồn âm?

 • A. Tay bấm dây đàn.
 • B. Tay gảy dây đàn
 • C. Hộp đàn.
 • D. Dây đàn.

Câu 15: Khi ta nghe thấy tiếng nhạc từ đài phát ra thì:

 • A. Màng loa của đài bị căng ra.
 • B. Màng loa của đài bị nén lại.
 • C. Màng loa của đài bị dao động
 • D. Màng loa của đài bị dịch chuyển

Câu 16: Hiện tượng phản xạ âm không được ứng dụng trong những trường hợp nào dưới đây?

 • A. Trồng cây xung quanh bệnh viện.
 • B. Xác định độ sâu của biển
 • C. Làm đồ chơi “điện thoại dây”
 • D. Làm tường phủ dạ, nhung.

Câu 17: Tính tần số dao động của một vật thực hiện được 360 dao động trong 3 phút.

 • A. 1Hz
 • B. 4Hz
 • C. 3Hz
 • D. 2Hz

Câu 18: Đặt hai viên pin giống hệt nhau trước một gương cầu lồi và một gương phẳng. Kết luận nào sau đây là đúng khi so sánh kích thước ảnh của viên pin tạo bởi gương cầu lồi và gương phẳng?

 • A. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.
 • B. Ảnh tạo bời gương cầu lồi bằng ảnh tạo bởi gương phăng.
 • C. Ảnh tạo bởi gương cầu lồi lớn hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.
 • D. Không thể so sánh được.

Câu 19: Vật nào sau đây dao động với tần số lớn nhất?

 • A. Trong một giây, dây đàn thực hiện được 200 dao động.
 • B. Trong một phút, con lắc thực hiện được 3000 dao động
 • C. Trong 5 giây, mặt trông thực hiện được 500 dao động.
 • D. Trong 20 giây, dây chun thực hiện được 1200 dao động

Câu 20: Chọn câu trả lời đúng Tại sao khi đứng tại sân ga ta nghe tiếng còi rời ga phát ra nhỏ dần, còn khi tàu đến ga thì âm thanh lớn dần?

 • A. Vì đó là dấu hiệu để phân biệt tàu đến và tàu đi
 • B. Vì tàu đến là khoảng cách giữa ta và tàu mỗi lúc một gần do đó mà ta nghe to hơn còn tàu đi khoảng cách mỗi lúc một xa nên ta nghe nhỏ hơn
 • C. Cả hai câu trên đều đúng
 • D. Cả hai câu trên đều sai

Câu 21: Tại sao ta thường nhìn thấy chớp trước khi nghe thấy tiếng sét?

 • A. Vì tia chớp có trước tiếng sét
 • B. Vì ta nhìn tia chớp theo đường thẳng
 • C. Vì mắt nhìn nhanh hơn tai nghe
 • D. Vì vận tốc truyền âm trong không khí chậm hơn vận tốc ánh sáng

Câu 22: Vật nào dưới đây hấp thụ âm tốt?

 • A. Thép,gỗ, vải
 • B. Bê tông, vải, bông
 • C. Vải, nhung, dạ
 • D. Đá, sắt, thép

Câu 23: Độ lệch lớn nhất của vật dao động so với vị trí cân bằng của nó được gọi là:

 • A. Tốc độ dao động
 • B. Tần số dao động
 • C. Biên độ dao động
 • D. Chu kỳ dao động

Câu 24: Để chống ô nhiễm tiếng ồn ta cần:

 • A. Làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra
 • B. Ngăn chặn đường truyền âm
 • C. Làm cho âm truyền theo hướng khác
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 25: Theo em những âm thanh nào sau đây không phải là ô nhiễm tiếng ồn?

 • A. Tiếng học sinh nô đùa trong giờ ra chơi
 • B. Tiếng xe cộ trong thành phố
 • C. Tiếng tàu hỏa chạy qua khu đông dân cư ban đêm
 • D. Tiếng còi xe ban đêm

Câu 26: Kết luận nào sau đây là đúng?

 • A. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất rắn
 • B. Vận tốc âm truyền trong chất lỏng lớn hơn trong chất khí, nhỏ hơn trong chất rắn
 • C. Vận tốc âm truyền trong chất rắn lớn hơn trong chất lỏng, nhỏ hơn trong chất khí
 • D. Vận tốc âm truyền trong chất khí lớn hơn trong chất lỏng, lớn hơn trong chất rắn

Câu 27: Chọn câu trả lời đúng.

Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là:

 • A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
 • B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
 • D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật

Câu 28: Vận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng 300 000 000 m/s, khoảng cách từ Mặt Trời đến Trái Đất khoảng 150 000 000 km. Thời gian ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất là:

 • A. 5 s
 • B. 50 s
 • C. 500 s
 • D. 5000 s

Câu 29: Vật phát ra âm cao hơn khi nào?

 • A. Khi vật dao động mạnh hơn
 • B. Khi vật dao động chậm hơn
 • C. Khi vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
 • D. Khi tần số dao động lớn hơn

Câu 30: Có 4 li nước (dạng li cao) giống nhau, được đổ nước vào với các mực nước khác nhau. Dùng thìa gõ vào thành li, ta nghe thấy âm thanh khác nhau phát ra

 • A. Li có mức nước càng cao âm thanh phát ra càng to
 • B. Li có mức nước càng thấp phát ra âm thanh càng to
 • C. Li có mức nước càng cao phát ra âm thanh càng cao
 • D. Li có mức nước càng cao phát ra âm thanh càng trầm

Câu 31: Biên độ dao động của âm càng lớn khi

 • A. Vật dao động với tần số càng lớn
 • B. Vật dao động càng nhanh
 • C. Vật dao động càng chậm
 • D. Vật dao động càng mạnh

Câu 32: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng ?

 • A. Hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật.
 • B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật.
 • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
 • D. Hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.

Câu 33: Trong các giá trị độ to của âm sau đây, giá trị ứng với ngưỡng đau tai là

 • A. 180dB.
 • B. 120dB
 • C. 130dB
 • D. 60dB.

Câu 34: Nếu điểm S cách gương phẳng 70cm thì ảnh S’ của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng:

 • A. 140 cm
 • B. 150 cm
 • C. 160 cm
 • D. 70 cm

Câu 35: Đơn vị đo tần số âm là:

 • A. Hz
 • B. N.
 • C. dB.
 • D. kg.

Câu 36: Để tránh được tiếng vang trong phòng, thì phòng phải có kích thước nào sau đây:

 • A. Nhỏ hơn 11,5m
 • B. Lớn hơn 11,5m.
 • C. Lớn hơn 11,35m.
 • D. Nhỏ hơn 11,35m.

Câu 37: Nếu tia sáng tới hợp với gương phẳng một góc 30o thì tia phản xạ hợp với tia tới một góc:

 • A. 300
 • B. 600
 • C. 900
 • D. 1200

Câu 38: Hai vật A, B có chiều cao như nhau, A đặt trước gương phẳng, B đặt trước tấm kính. So sánh độ cao của hai ảnh A’ và B’?

 • A. ảnh A’ cao hơn ảnh B’
 • B. ảnh B’ cao hơn ảnh A’
 • C. hai ảnh cao bằng nhau
 • D. không xác định được vì độ cao của ảnh còn phụ thuộc vào vị trí đặt vật

Câu 39: Khi cho mắt và gương tiến lại gần nhau thì vùng quan sát:

 • A. Mở rộng ra
 • B. Thu hẹp lại
 • C. Không đổi
 • D. Mở rộng hay thu hẹp lại phụ thuộc vào số lượng vật trước gương nhiều hay ít

Câu 40: Trong một môi trường trong suốt nhưng không đồng đều thì ánh sáng:

 • A. Luôn truyền theo đường thẳng
 • B. Luôn truyền theo một đường cong
 • C. Luôn truyền theo đường gấp khúc
 • D. Có thể truyền theo đường cong hoặc đường gấp khúc
Xem đáp án
 • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021