Trình bày phương án thí nghiệm để khảo sát sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn.

  • 1 Đánh giá

10. Trình bày phương án thí nghiệm để khảo sát sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn.

Bài làm:

Chuẩn bị thí nghiệm:

  • Ba dây dẫn có chiều dài l, 2l, 3l có tiết diện như nhau và cùng làm từ một loại vật liệu.
  • Một vôn kế.
  • Một ampe kế
  • Một khóa K
  • Một bộ nguồn

Mắc dây dẫn có chiều dài l vào sơ đồ mạch điện.

Trình bày phương án thí nghiệm để khảo sát sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài của dây dẫn.

Xác định các giá trị , $I_1$ và $R_1$ :Thay dây dẫn có chiều dài l bằng dây dẫn có chiều dài 2l vào sơ đồ mạch điện.

Xác định các giá trị , $I_2$, và $R_2$: Thay dây dẫn có chiều dài 2l bằng dây dẫn có chiều dài 3l vào sơ đồ mạch điện.

Xác định các giá trị , $I_3$ và $R_3$: Thay dây dẫn có chiều dài 3l bằng dây dẫn có chiều dài 3l vào sơ đồ mạch điện.

So sánh: , $R_2$, $R_3$ để rút ra kết luận: Điện trở của dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài của dây.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021