Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 125:

Trình bày thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.

Bài làm:

Làm thí nghiệm tương tự câu 1, nhưng thay ánh sáng mặt trời bằng một ánh sáng đơn sắc bằng cách rạch trên màn M 1 khe rất hẹp ở vị trí một màu nào đó.

Bạn đọc xem lại câu 1 tại đây.

Kết quả: Quan sát thấy tia sáng chỉ bị lệch về phía đáy lăng kính mà không bị phân tách thành dải màu.

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021