Giải vật lí 12 câu 12 trang 80: Chọn câu đúng:

  • 1 Đánh giá

Câu 12: SGK Vật lí 12, trang 80

Chọn câu đúng:

Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp có R = 40 Ω; = 30 Ω; ωL = 30 Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp $u = 120\sqrt{2}\cos 100\pi t$ (V). Biểu thức của dòng điện tức thời trong mạch là:

A. (A)

B. (A)

C. (A)

D. (A)

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Dung kháng và cảm kháng của mạch là:

$\Omega $.

$\Omega $.

Nhận xét : $\Rightarrow $ Xảy ra hiện tượng cộng hưởng.

Tổng trở của mạch là: $\Omega $.

Cường độ dòng điện cực đại là: (A).

Độ lệch pha giữa u và i là: . (Do cộng hưởng).

Biểu thức của dòng điện trong mạch là: (A).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021