Trình bày thời gian, thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới ở nước ta Câu hỏi ôn tập Địa lí 9

  • 1 Đánh giá

Trình bày thời gian, thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới ở nước ta

Trình bày thời gian, thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới ở nước ta - Địa lí 9 được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết trong bài viết dưới đây, mời các bạn cùng tham khảo.

Câu hỏi: Trình bày thời gian, thành tựu nổi bật của công cuộc đổi mới ở nước ta?

Lời giải:

Thời gian: Từ 1986 đến nay

Thành tựu: Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

  • Cơ cấu ngành: Chuyển dịch tích cực, giảm tỷ trọng ngành Nông – Lâm – Ngư – Nghiệp, tăng tỉ trọng ngành Công nghiệp, dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
  • Cơ cấu lãnh thổ: Hình thành vùng tập trung công nghiệp, vùng chuyên canh nông nghiệp, hình thành 7 vùng kinh tế và 3 vùng kinh tế trọng điểm.
  • Cơ cấu thành phần kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là khu vực nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.
  • 5 lượt xem

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Ôn tập Địa lí 9