Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng?

Bài làm:

Những điều kiện thuận lợi giúp Trung Quốc phát triển các ngành công nghiệp khai thác, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng là:

  • Khoáng sản phong phú
  • Nguồn lao động dồi dào
  • Trình độ khoa học kĩ thuật cao
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021