Từ 5 điều Bác Hồ dạy em hãy thuyết trình ngắn về bổn phận trẻ em mà em đã thực hiện được? Em hãy tìm hiểu các chức chăm sóc và giúp đỡ trẻ em?

  • 1 Đánh giá

4. Vận dụng

  • Từ 5 điều Bác Hồ dạy em hãy thuyết trình ngắn về bổn phận trẻ em mà em đã thực hiện được.
  • Em hãy tìm hiểu các chức chăm sóc và giúp đỡ trẻ em.

- Tìm kiếm thông tin Về Qũy Nhi đồng Liên hợp quốc và Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam.

(Gợi ý sứ mệnh, chức năng, thông tin liên hệ...)

  • Tâp hợp thông tin trên thành một tư liệu. Sau đó thiết thành một bản hướng dẫn các thông tin cần biết trẻ em hoặc thiết kế trực quan cho cả lớp cùng quan sát.
  • Chia sẻ với người thân.
  • Em hãy viết một lá thư bày tỏ lòng biết ơn gửi đến người thân đã tạo điều kiện cho em được hưởng đầy đủ quyền trẻ em?

Bài làm:

  • Từ 5 điều Bác Hồ dạy em hãy thuyết trình ngắn về bổn phận trẻ em mà em đã thực hiện được.
  • Em hãy tìm hiểu các chức chăm sóc và giúp đỡ trẻ em.

- Tìm kiếm thông tin Về Qũy Nhi đồng Liên hợp quốc và Qũy bảo trợ trẻ em Việt Nam: làng trẻ em SOS, qũy bảo vệ trẻ em, các trường nuôi dạy trẻ khuyết tật...

(Gợi ý sứ mệnh, chức năng, thông tin liên hệ...)

  • 62 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo