Em hãy làm sản phẩm trang trí có ý nghĩa thể hiện quyền trẻ em theo gợi ý dưới đây; Viết thư tư vấn cho bạn:

  • 1 Đánh giá

4. Vận dụng

Em hãy làm sản phẩm trang trí có ý nghĩa thể hiện quyền trẻ em theo gợi ý dưới đây:

Trang trí các biểu tượng thể hiện quyền của trẻ em bằng cách vẽ, xe dán...

Viết thư tư vấn cho bạn:

Một bạn trong lớp thường xuyên bị bố dượng mỗi khi uống rượu say và dọa sẽ bắt bạn ấy nghỉ học. Em hãy vận dụng những kiến thức về quyền trẻ em, viết thư cho các cô chúng Hội Bảo Vệ quyền trẻ em để giải quyết vấn đề mà bạn ấy gặp phải?

Bài làm:

  • Gợi ý: Trang trí các biểu tượng thể hiện quyền của trẻ em bằng cách vẽ, xe dán...

  • 37 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công dân 6 chân trời sáng tạo