Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

  • 1 Đánh giá

2. Từ ăn trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc?

a. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

b. Cứ chiều chiều, Vũ lại nghe tiếng còi tàu vào cảng ăn than.

c. Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

Bài làm:

Ăn là từ dùng để chỉ hành vi nạp năng lượng nhằm duy trì sự sống và tăng trưởng của động vật nói chung trong đó có con người

Vậy câu sử dụng từ ăn theo nghĩa gốc là:

Đáp án: c. Hôm nào cũng vậy, cả gia đình tôi cùng ăn bữa cơm tối rất vui vẻ.

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021