Vẽ ảnh của đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính và nhận xét về tính chất của ảnh trong các trường hợp sau

  • 1 Đánh giá

15. Vẽ ảnh của đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính (Hình 59.4) và nhận xét về tính chất của ảnh trong các trường hợp sau:

Vẽ ảnh của đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính và nhận xét về tính chất của ảnh trong các trường hợp sau

Bài làm:

Vẽ ảnh của đoạn thẳng AB đặt trước thấu kính và nhận xét về tính chất của ảnh trong các trường hợp sau

Nhận xét:

Hình a): Ảnh là ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.

Hình b): Ảnh là ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.

  • 77 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021