Việc thay thế một số bóng đèn sợi đốt trong gia đình có phải là một giải pháp tiết kiệm điện? Đèn điện và bóng đèn có những loại nào, chúng có đặc điểm gì?

  • 1 Đánh giá

I. Khái quát chung

Việc thay thế một số bóng đèn sợi đốt trong gia đình có phải là một giải pháp tiết kiệm điện? Đèn điện và bóng đèn có những loại nào, chúng có đặc điểm gì?

Bài làm:

  • Thay thế bóng đèn sợi đốt trong gia đình không phải là một giải pháp tiết kiệm điện vì bóng đèn sợi đốt tiêu thụ điện năng nhiều nhất.
  • Đèn điện: đèn bàn, đèn ống, đèn ngủ, đèn chùm.. được dùng để chiếu sáng và sưởi ấm, trang trí.
  • Bóng đèn gồm bóng đèn sợi đốt, bóng đèn huỳnh quang,bóng đèn compact, bóng đèn LED.. được dùng để chiếu sáng.

  • 43 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải công nghệ 6 kết nối