Viết cam kết để bảo vệ đất và rừng:

  • 1 Đánh giá

3. Viết cam kết.

a. Nhóm trưởng lấy phiếu học tập 3 từ góc học tập.

b. Thảo luận nhóm để hoàn thành phiếu học tập.

BẢO VỆ ĐẤT VÀ RỪNG

Chúng em nên làmChúng em không nên lam

Ví dụ: Tiết kiệm giấy viết

...................................

Ví dụ: Vứt rác bừa bãi

...............................

Bài làm:

BẢO VỆ ĐẤT VÀ RỪNG

Chúng em nên làmChúng em không nên làm

Ví dụ: Tiết kiệm giấy viết

  • Bảo quản bàn ghế ở lớp.
  • Trồng nhiều cây xanh
  • Chăm sóc cây xanh
  • Tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ rừng

Ví dụ: Vứt rác bừa bãi

  • Hái hoa, bẻ cành, phá hoại cây cối
  • Sử dụng giấy phung phí
  • Vẽ bậy lên bàn ghế
  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lý 5 VNEN