Yếu tố tự sự có ý nghĩa gì trong văn biểu cảm?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: trang 139 sgk Ngữ Văn 7 tập hai

Yếu tố tự sự có ý nghĩa gì trong văn biểu cảm?

Bài làm:

  • Yếu t t s trong văn biểu cảm là k các hành đng cao c, nghĩa khí, v tha hoc các hành vi thiếu đo đc.
  • T đó khc sâu và to ra nhng ý nghĩa trong suy nghĩ ca ngưi đc.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021