Soạn văn bài: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

  • 1 Đánh giá

Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta nói đến truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để xây dựng và bảo vệ đất nước. KhoaHoc xin tóm tắt những kiến thức trọng tâm và hướng dẫn soạn văn chi tiết các câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Tác giả:

  • Hồ Chí Minh (1890 - 1969)
  • Người chiến sĩ cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
  • Là nhà văn, nhà thơ lớn .
  • Là danh nhân văn hóa thế giới.

2. Tác phẩm

  • Bài văn được trích trong Báo cáo chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội lần thứ II, tháng 2/1951 của Đảng Lao động Việt Nam.
  • Nội dung: Văn bản nói đến truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để xây dựng và bảo vệ đất nước.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2
Bài văn này nghị luận về vấn đề gì? Em hãy tìm ở phần ở đầu câu chốt thâu tóm nội dung vấn đề nghị luận trong bài.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2
Tìm bố cục bài văn và lập dàn ý theo trình tự lập luận trong bài.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2
Để chứng minh cho nhận định: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp theo trình tự như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2
Trong bài văn, tác giả đã sử dụng những hình ảnh so sánh nào? Nhận xét về tác dụng của biện pháp so sánh ấy.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2
Đọc lại đoạn văn: “Đồng bào ta ngày nay” đến “nơi lòng nồng nàn yêu nước”, và hãy cho biết:
a. Câu mở đoạn và câu liên kết đoạn.
b. Các dẫn chứng trong đoạn văn này được sắp xếp theo cách nào?
c. Các sự việc và con người được liên kết theo mô hình: “ từ... đến” có mối quan hệ với nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 26 sgk ngữ văn 7 tập 2
Theo em nghệ thuật nghị luận ở bài này có những đặc điểm gì nổi bật? (Bố cục, chọn lọc dẫn chứng và trình tự đưa dẫn chứng, hình ảnh so sánh).

=> Xem hướng dẫn giải

LUYỆN TẬP

Câu 2: Trang 27 sgk ngữ văn 7 tập 2
Viết một đoạn văn theo lối liệt kê khoảng 4-5 câu có sử dụng mô hình liên kết “từ ... đến”.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tham khảo mở rộng

Câu 1: Cảm nhận về lòng yêu nước của nhân dân ta qua văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Hãy trình bày suy nghĩ của em về lòng yêu nước từ văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Nội dung và nghệ thuật văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

=> Xem hướng dẫn giải

Hãy nêu ngắn gọn những nội dung chính và chi tiết kiến thức trọng tâm bài học " Tinh thần yêu nước của nhân dân ta "

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm ngữ văn 7: bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta


  • 78 lượt xem
Chủ đề liên quan