Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái?

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 203 - sgk Sinh học 12

Ánh sáng mặt trời có vai trò như thế nào đối với hệ sinh thái? Cho ví dụ về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng.

Bài làm:

  • Mặt trời cung cấp năng lượng chủ yếu cho sự sống trên Trái Đất
  • Năng lượng mặt trời được thực vật hấp thụ và biến đổi thành năng lượng hóa học qua quá trình quang hợp
  • Ví dụ, về việc điều chỉnh các kĩ thuật nuôi trồng hợp lí phù hợp với điều kiện ánh sáng để nâng cao năng suất vật nuôi và cây trồng: chọn khoảng cách trồng cây hợp lí, chọn cây trồng đúng thời vụ phù hợp với thời gian chiếu sáng trong ngày,…

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021