GDCD 11 Bài 15: Chính sách đối ngoại Giải GDCD 11 bài 15

Nội dung
  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi lý thuyết bài 15 GDCD lớp 11 cùng với phần giải đáp các câu hỏi trang 118 SGK GDCD 11 trong bài viết dưới đây.

Trong quá trình phát triển của cách mạng. Đảng và nhà nước luôn kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế nên đã giành được thắng lợi to lớn. Hiện nay, xu thế hòa bình, hợp tác và phát triển, Đảng và nhà nước đã có những chính sách đối ngoại tích cực để phát triển đất nước.

A. Kiến thức trọng tâm

>>>> Lý thuyết GDCD 11 Bài 15

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 trang 118 sgk GDCD 11

Trình bày vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại.

Câu 2 trang 118 sgk GDCD 11

Em hãy phân tích những nguyên tắc cơ bản trong chính sách đối ngoại ở nước ta hiện nay.

Câu 3 trang 118 sgk GDCD 11

Trình bày những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta.

Câu 4 trang 118 sgk GDCD 11

Em nhận thức như thế nào về chính sách đối ngoại và cần làm gì để thực hiện chính sách đối ngoại?

Câu 5 trang 118 sgk GDCD 11

Em hãy cho biết: Hiện nay, nước ta có quan hệ với bao nhiêu nước trên thế giới? Nêu một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà em biết?

Câu 6 trang 118 sgk GDCD 11

Hãy nêu một số thành tựu nổi bật về ngoại giao của nước ta trong năm vừa qua?

Câu hỏi ôn luyện

Câu 1: Trình bày ý nghĩa của quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới? Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị với các dân tộc và quốc gia trên thế giới nhằm mục đích gì? Em sẽ làm gì để góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị?

Bài làm:

Hiện nay, bên việc chú trọng phát triển kinh tế trong nước, Đảng và Nhà nước còn đẩy mạnh chính sách hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới. Bởi nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là:

  • Tạo cơ hội và điều kiện để các nước, các dân tộc hợp tác về nhiều mặt (kinh tế, văn hóa, khoa học, y tế, giáo dục...).
  • Tạo sự hiểu biết lẫn nhau, tránh gây mâu thuẫn, căng thẳng dẫn đến nguy cơ chiến tranh.

Sở dĩ, Đảng và Nhà nước ta thực hiện chính sách hòa bình, hữu nghị với các dân tộc và quốc gia trên thế giới vì:

  • Quan hệ hữu nghị đó đã làm cho thế giới hiểu thêm về đất nước, con người, công cuộc đổi mới của Việt Nam, về đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta.
  • Giúp ta tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ và hợ tác ngày càng rộng rãi của thế giới đối với Việt Nam.

Để góp phần xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị, là một công dân – học sinh, em nhận thấy mình cần phải:

  • Có trách nhiệm thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với bạn bè và người nước ngoài bằng thái độ, cử chỉ, việc làm và sự thân thiện trong cuộc sống hằng ngày.
  • Biết thể hiện tình hữu nghị với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc trong các tình huống khi có người nước ngoài đến thăm trường, khi giao lưu với các bạn học sing quốc tế, khi có khách nước ngoài đến tham quan du lịch, tìm hiểu ...
  • Có thái độ tôn trọng, thân thiện; sẵn sàng giúp đỡ, không kì thị xa lánh, chế nhạo ngôn ngữ, trang phục của họ.
  • Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị do nhà trường, địa phương tổ chức...

Câu 2: Dựa vào kiến thức của mình, em hãy kể tên một số tổ chức quốc tế toàn cầu và khu vực mà nước ta có quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực?

Bài làm:

Một số tổ chức đó là:

Ở khu vực: Việt Nam là thành viên của ASEAN (1995), tham gia Khu vực mậu dịch tự do ASEAN (AFTA), tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) năm 1998….

Trên quốc tế: Tham gia diễn đàn hợp tác Á – ÂU (ASEM) năm 1996, gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2006…..

=> Trắc nghiệm công dân 11 bài 15: Chính sách đối ngoại (P2)