Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Bài 4 trang 55 sgk GDCD 11

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Câu 4 trang 55 sgk GDCD 11

Câu 4 trang 55 sgk GDCD 11 được KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh nâng cao kết quả học môn Công dân 11.

Câu 4 trang 55 sgk GDCD 11: Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

Bài làm:

Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta gồm:

Thứ nhất, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

  • Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội.
  • Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế.
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ hai, xây dựng một cơ cấu kinh tếhợp lý, hiện đại và hiệu quả

  • Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.
  • Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển tri thức.

Thứ ba, củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

Bài 4 trang 55 sgk GDCD 11 - GDCD 11 bài 6 được KhoaHoc đăng tải chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó trong quá trình học tập môn GDCD 11. Giải giáo dục công dân 11 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn GDCD 11 với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 11 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh, tin học,...