Bài 2: Khí hậu Châu Á Địa lí 8 trang 7

 • 1 Đánh giá

Châu Á trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo. Đây là châu lục có kích thước rộng và cấu tạo địa hình phức tạp. Đó là những điều kiện tạo ra sự phân hóa khí hậu đa dạng và mang tính lục địa cao. Cụ thể chi tiết như thế nào, KhoaHoc mời các bạn đến với bài khí hậu châu Á.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng.

a.Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

- Từ Bắc xuống Nam có 5 đới khí hậu:

 • Đới khí hậu cực và cận cực
 • Đới khí hậu ôn đới
 • Đới khí hậu cận nhiệt
 • Đới khí hậu nhiệt đới
 • Đới khí hậu xích đạo

- Nguyên nhân: Do lãnh thổ kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo. Ngoài ra, sự phân hóa còn theo độ cao.

b. Các đới khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau.

- Nguyên nhân: Do lãnh thổ rộng, núi và sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập vào nội địa.

- Có 2 kiểu khí hậu phổ biến: khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.

 • Khí hậu gió mùa:Phạm vi ảnh hưởng bao gồm khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á. Đặc điểm khí hậu gió mùa là trong năm có hai mùa rõ rệt: mùa đông có gió thổi từ nội địa ra nên không khí lạnh và khô, mưa ít, mùa ha gió thổi từ đại dương vào lục địa thời tiết ấm mưa nhiều.
 • Khí hậu lục địa: Chiếm phần lớn diện tích nội địa của Châu Á và vùng Tây Nam Á. Đặc điểm khí hậu khô hạn, hình thành nhiều vùng hoang mạc và bán hoang mạc ở Trung Á, Tây Nam Á.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI GIỮA BÀI HỌC

Câu 1: Quan sát hình 2.1 em hãy:

 • Đọc tên các đới khí hậu từ vùng cực Bắc đến Xích đạo dọc theo kinh tuyến 80oĐ?
 • Giải thích tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều kiểu, nhiều đới như vậy?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Quan sát hình 2.1, em hãy chỉ tên một trong các đới có nhiều kiểu khí hậu và đọc tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Quan sát hình 2.1 em hãy: Chỉ các khu vực thuộc các kiểu khí hậu gió mùa?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Quan sát hính 2.1 em hãy:

 • Chỉ những khu vực thuộc các kiểu khí hậu lục địa?
 • Cho biết các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?

=> Xem hướng dẫn giải

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỐI BÀI HỌC

Câu 1: Dựa vào các biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của ba địa điểm dưới đây em hãy cho biết:

 • Mỗi địa điểm nằm trong kiểu khí hậu nào ?
 • Nêu đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của mỗi địa điểm đó?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Dựa vào bảng 2.1, hãy vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa vào vở học và xác định địa điểm này thuộc kiểu khí hậu nào?

Bảng 2.1 Nhiệt độ và lượng mưa TB tháng tại Thượng Hải (Trung Quốc).

Tháng

Yếu tố

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nhiệt độ

3,2

4,1

8,0

13,5

18,8

23,1

27,1

27,0

22,8

17,4

11,3

5,8

Lượng mưa

59

59

83

93

93

76

145

142

127

71

52

37

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 8 bài 2: Khí hậu Châu Á


 • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021