Trắc nghiệm địa lí 8 bài 2: Khí hậu Châu Á

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 8 bài 2: Khí hậu Châu Á. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Việt Nam năm trong đới khí hậu nào?

 • A. Ôn đới
 • B. Cận nhiệt đới
 • C. Nhiệt đới
 • D. Xích đạo

Câu 2: Hãy cho biết ở châu Á đới khí hậu nào có sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau?

 • A. Đới khí hậu cận nhiệt.
 • B. Đới khí hậu nhiệt đới.
 • C. Đới khí hậu Xích đạo.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 3: Châu Á có bao nhiêu đới khí hậu?

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7

Câu 4: Kiểu khí hậu lục địa ở châu Á bao gồm các kiểu:

 • A. khí hậu nhiệt đới lục địa.
 • B. khí hậu cận nhiệt lục địa.
 • C. khí hậu ôn đới lục địa
 • D. Cả 3 kiểu khí hậu trên.

Câu 5: Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á

 • A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau
 • B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiêu kiểu khí hậu khác nhau
 • C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
 • D. Khí hậu châu Á phổ biết là đới khí hậu cực và cận cực.

Câu 6: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới:

 • A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.
 • B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyết.
 • C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
 • D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Câu 7: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

 • A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo
 • B. Do lãnh thổ rất rộng.
 • C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 8: Châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau, trong mỗi đới lại có sự phân thành các kiểu khí hậu do

 • A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo
 • B. Do lãnh thổ rất rộng.
 • C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
 • D. Tất cả các ý trên.

Câu 9: Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu nào?

 • A. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
 • B. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu cận nhiệt địa trung hải.
 • C. Các kiểu khí hậu hải dương và các kiểu khí hậu lục địa.
 • D. Các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hải dương.

Câu 10: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu từ chí tuyến Bắc đến 400 B:

 • A. Đới khí hậu ôn đới.
 • B. Đới khí hậu cận nhiệt.
 • C. Đới khí hậu nhiệt đới.
 • D. Đới khí hậu Xích đạo.

Câu 11: Khí hậu gió mùa châu Á không có kiểu

 • A. khí hậu gió mùa nhiệt đới.
 • B. khí hậu gió mùa cận nhiệt
 • C. khí hậu ôn đới gió mùa.
 • D. khí hậu cận cực gió mùa.

Câu 12: Sự phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu là do:

 • A. Lãnh thổ rộng.
 • B. Địa hình núi cao.
 • C. Ảnh hưởng biển.
 • D. Tất cả đều đúng.

Câu 13: Nam Á và Đông Nam Á nằm trong đới có khí hậu:

 • A. Gió mùa nhiệt đới.
 • B. Gió mùa cận nhiệt và ôn đới.
 • C. Cận nhiệt Địa Trung Hải.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 14: Khí hậu gió mùa cận nhiệt đới và ôn đới phân bố ở:

 • A. Tây Á
 • B. Đông Á
 • C. Nam Á
 • D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Khí hậu gió mùa châu Á phân bố ở đâu:

 • A. Bắc Á, Trung Á.
 • B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
 • C. Tây Nam Á, Nam Á, Đông Nam Á.
 • D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Câu 16: Kiểu khí hậu lục địa phân bố ở đâu của châu á:

 • A. Bắc Á, Trung Á.
 • B. Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
 • C. Tây Nam Á, Trung Á.
 • D. Đông Á, Đông Nam Á và Trung Á.

Câu 17: Dựa vào hình 2.1, cho biết đới khí hậu nào không phân thành các kiểu khí hậu?

 • A. Đới khí hậu Xích đạo.
 • B. Đới khí Cực.
 • C. Tất cả đều đúng.
 • D. Tất cả đều sai.

Câu 18: Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 địa điểm (SGK trang 9), cho biết địa điểm nào thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa?

 • A. U-lan Ba-to.
 • B. E Ri-at.
 • C. Y-an-gun.
 • D. Tất cả đều sai.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 2: Khí hậu Châu Á Địa lí 8 trang 7


 • 43 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021