Bài 36. Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

 • 1 Đánh giá

Hôm nay, KhoaHoc muốn giới thiệu với các bạn bài: " Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải". Đúng như tên gọi của nó, chúng ta sẽ tìm hiểu về các bấn đề liên quan đến ngành giao thông vận tải trên thế giới. Bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu đến với bài học.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Vai trò và đặc điểm ngành giao thông vận tải

1. Vai trò

 • Giúp cho quá trình sản xuất xã hội diễn ra liên tục, bình thường.
 • Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân.
 • Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư.
 • Thúc đẩy hoạt động kinh tế – văn hóa ở các vùng núi xa xôi.
 • Củng cố tính thống nhất của nền kinh tế, tăng cường sức mạnh quốc phòng.
 • Thực hiện mối giao lưu kinh tế – xã hội giữa các vùng, các nước trên thế giới.

2. Đặc điểm

 • Sản phẩm: là sự chuyên chở người và hàng hóa.
 • Các tiêu chí đánh giá:
  • Khối lượng VC (số hành khách,số tấn hàng hoá)
  • Khối lượng luân chuyển (người.km ; tấn . km)
  • Cự li vận chuyển trung bình (km)
 • Công thức tính:
  • Khối lượng vận chuyển= Khối lượng luân chuyển / Cự li vận chuyển+ KLLC=KLVC×Cự li vận chuyển.
  • Cự li vận chuyển= Khối lượng luân chuyển / Khối lượng vận chuyển

II. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải

1. Điều kiện tự nhiên

 • Vị trí địa lí: quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải.
 • Địa hình ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.
 • Khí hậu, thời tiết ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải.
 • Sông ngòi: ảnh hưởng vận tải đường sông,chi phí cầu đường.
 • Khoáng sản: ảnh hưởng hướng vận tải, loại hình vận tải.

2. Các điều kiện kinh tế - xã hội

 • Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển, phân bố, hoạt động của giao thông vận tải.
  • Hoạt động của các ngành kinh tế là khách hàng của ngành giao thông vận tải.
  • Trang bị cơ sở vật chất kĩ thuật cho sự phát triển,phân bố,hoạt động ngành giao thông vận tải.
  • Quan hệ giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ quy định hướng và cường độ các luồng vận chuyển
 • Phân bố dân cư ( đặc biệt là sự phân bố các thành phố lớn và các chùm đô thị) ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách ( vận tải bằng ô tô).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 138 sgk Địa lí 10

Hãy tìm ví dụ chứng minh rằng những tiến bộ của ngành giao thông vận tải đã có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 139 sgk Địa lí 10

Em hãy kể tên một số loại phương tiện vận tải đặc trưng của vùng hoang mạc của vùng băng giá gần Cực Bắc?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 139 sgk Địa lí 10

Theo em, mạng lưới sông ngòi dày đặc của nước ta có ảnh hưởng như thế nào đến ngành giao thông vận tải?

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 140 sgk Địa lí 10

Dựa vào sơ đồ trên và kiến thức đã học hãy phân tích tác động của ngành công nghiệp tới dự phát triển và phân bố, cũng như hoạt động của ngành giao thông vận tải?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 141 sgk Địa lí 10

Tại sao người ta nói: Để phát triển kinh tế, văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi trước một bước?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 141 sgk Địa lí 10

Chứng minh rằng các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng chủ yếu đến công việc xây dựng, khai thác mạng lưới giao thông và các phương tiện vận tải?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 141 sgk Địa lí 10

Chứng minh rằng các điều kiện kinh tế xã hội có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển và phân bố các ngành giao thông vận tải?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 141 sgk Địa lí 10

Hãy tính cự li vận chuyển trung bình về hàng hóa của một số loại phương tiện vận tải ở nước ta năm 2003 theo bảng số liệu trang 141.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 10 bài 36: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải (P2)


 • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Địa 10 - Soạn Địa 10