Bạn H đã lên trung học cơ sở nhưng vẫn mong được học ở tiểu học. Em hãy đề xuất biện pháp hỗ trợ bạn H. hoà nhập với môi trường học tập mới.

  • 1 Đánh giá

Nhiệm vụ 8: Giúp bạn hoà đồng với môi trường học tập mới

Bạn H đã lên trung học cơ sở nhưng vẫn mong được học ở tiểu học. Em hãy đề xuất biện pháp hỗ trợ bạn H. hoà nhập với môi trường học tập mới.

Bài làm:

Bạn H đã lên trung học cơ sở nhưng vẫn mong được học ở tiểu học. Một số biện pháp hỗ trợ bạn H hoà nhập với môi trường học tập mới như:

  • Luôn tươi cười với bạn
  • Động viên và chủ động làm quen với bạn
  • Chia sẻ, giúp đỡ bạn
  • Yêu thương và không bắt nạt bạn
  • 83 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm SBT hđ trải nghiệm 6 chân trời, giải SBT hướng nghiệp 6, bài tập hđ trải nghiệm 6 CTST