Các nhóm sáng tác thông điệp, truyền thông để quảng bá cho nghề truyền thống.

  • 1 Đánh giá

10. Quảng bá cho nghề truyền thống

Các nhóm sáng tác thông điệp, truyền thông để quảng bá cho nghề truyền thống.

Bài làm:

Thông điệp: " Gốm Bát Tràng tinh xảo đến từng centimet"

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021