Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 64 - sgk Sinh học 7

Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường nước?

Bài làm:

Câu 2:

  • Cách dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác có tác dụng lọc sạch môi trong nước.
  • Ở những vùng nước ô nhiễm, người ăn trai (sò cũng vậy) - Vì bị ngộ độc vì khi lọc nước lấy thức ăn chúng cũng giữ lại nhiều chất độc trong cơ thể.
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021