Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 198 - sgk Sinh học 7

Căn cứ vào cơ sở phân hạng động vật quý hiếm, giải thích từng cấp độ nguy cấp. Cho ví dụ

Bài làm:

Động vật nào có số lượng cá thể:

  • Giảm 80% được xếp vào cấp độ nguy cấp (CR) => ví dụ: ốc xà cừ, hươu xạ
  • Giảm 50% thì được xếp vào cấp độ nguy cấp (EN) => ví dụ: tôm hùm đá, rùa núi vàng
  • Giảm sụt 20% thì được xếp ở cấp độ nguy cấp (VU) => ví dụ: cà cuống, cá ngựa
  • Bất kì một loài động vật quý hiếm nào được nuôi hoặc bảo tồn (sống trong điều kiện được bảo vệ ) thì được xếp vào cấp độ ít nguy cấp (LR) => ví dụ: gà lôi trắng, khướu đầu đen, khỉ vàng, sóc đỏ.
  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021