Cách xưng hô Thái độ, cử chỉ Thực hiện hành động

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận cách ứng xử thể hiện sự yêu quý bạn bè

Cách xưng hô

Thái độ, cử chỉ

Thực hiện hành động

Bài làm:

Cách xưng hô: Cậu- tớ

Thái độ, cử chỉ: Thân thiện, tươi cười khi gặp bạn.

Thực hiện hành động: luôn giúp đỡ bạn bè trong khó khăn và lúc học tập.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021